شنبه , آذر ۸ ۱۳۹۹
خانه / طراحي سايت / تاثیرات تایپوگرافی در افزایش کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

تاثیرات تایپوگرافی در افزایش کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

تاثیرات تایپوگرافی در افزایش کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

به عنوان کسی که به بازاریابی اینترنتی مشغول ​هستیم بایست آن نقطه را بگویم که ​تعداکاربران و همچنین مشتری های طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین کسب و همچنین کار ما خیلی اهمیت دارد. من قول می دهم که تو هم زمان بسیاری را صرف دوست داشتنی و جذاب ساخته یا ایجاد کردن طراحی صفحه عمده وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود می نمایید. موردهایی نظیر متن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا چارچوب طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید، عمده ترین و همچنین آشکار ترین ویژگی هایی می باشد که ما با آن هم ها در آن باره سر و همچنین کار داریم.

تاثیرات تایپوگرافی در افزایش کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

ولی باید توجه داشت هم چنان در موضوع تعداد کاربران و همچنین مشتری های یک وبسایت و مرکز خبرهای جدید، موردی نادیده گرفته می می شود: در مورد تایپوگرافی صحبت می کنم.

آن مورد اندکی ناشناخته می باشد، ولی باید توجه داشت خیلی در بازاریابی و همچنین کسب و همچنین کار اهمیت دارد و همچنین آن قضییه اثبات شده می باشد. در آن نوشته، نگاهی به تایپوگرافی و همچنین اثر آن هم بر مقدار و اندازه و میزان کاربران و همچنین مشتریهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید می اندازیم.

نخست به صفحه ​اول وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود نگاه نمایید. در صورتی که علی رغم تیتر قوی و همچنین چارچوب طراحی عالی که در همگی مولفه های متنی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان مشهود می باشد، مقدار و اندازه و میزان کاربران قابل توجه ای ندارید، پس آن نوشته را تا انتها بخوانید. 

The%20effects%20of%20increased%20typography%20in%20web%20design%20users2 تاثیرات تایپوگرافی در افزایش کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

تایپو گرافی چیست؟

ساده می باشد ولی باید توجه داشت بایست آن را گفت که تایپوگرافی جایی می باشد که هنر متن و همچنین نوشته ها آشکار می می شود. آن قضییه به طرز قرارگیری حروف باز می گردد و همچنین در اواسط قرن ۱۵ از هنگامی که حروف متحرک اختراع شدند، به وجود آمد. تایپوگرافی یک ابزاری می باشد که قادر هستید به وسیله آن هم ویژگی و همچنین سبک ویژه ای را به متن وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان بدهید.

هنگامی که کاربران وارد صفحه اول فروشگاه ساز تو می شوند، به روش کلی به همه صفحه نگاه می اندازند. آن هم ها نحوه دیدن کردن و نمایش دادن اطلاعات در وبسایت و مرکز خبرهای جدید، نحوه به نظر آمدن متن ها، سایز حروف، سایز خط ها و همچنین غیره را مرور می نمایند. در نهایت، کاربر طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به صورت ناخودآگاه با خود اراده و تصمیم راسخ می گیرند که آن وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین طراحی آن هم قادر می باشد مشکل و همچنین مستلزم و نیاز او را رفع نماید یا خیر. همگی آن موردهای تنها در عرض چند ثانیه اکثرا و بیشتر روی نمی دهد. همه ما آن قضییه را در وبسایت و مرکز خبرهای جدید های خود تجربه کرده ایم.

درک تایپوگرافی در آن جا به کمک تو می آید. تایپوگرافی ابزاری می باشد که خواندن و همچنین درک نمودن اطلاعات موجود در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید را جهت کاربران تان آسان تر می نماید.

 

مولفه های کلیدی در تایپوگرافی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

اجزای مختلفی هست که قادر می باشد هنر تایپوگرافی را تشکیل دهد. بیایید اجزای اساسی و همچنین مبنا در تایپوگرافی را ارزیابی کنیم:

۱.طرح و همچنین سبک حروف- سبک حروف، به منظور فونت نیست. آن مورد به تیمی از کاراکترها، حروف و همچنین اعداد باز می گردد که طراحی یکسانی دارند. جهت مثال GARAMOND، TIMES و همچنین ARIAL مدلی از سبک حروف خواهند بود، نه فونت. آن قضییه به سادگی خطای گرفته می می شود.

۲.فونت- به نوعی از یک سبک حروف با عرض، ارتفاع و همچنین وزن ویژه ای، فونت می نامند. جهت مثال، GEORGIA یک سبک حروف می باشد؛ GEORGIA 9PT و همچنین برجسته یا پررنگ، یک نوع فونت می باشد. اشخاص فونت را یک مکانیسم و همچنین سبک حروف را یک نوع هنر در مموضوع تایپوگرافی می دانند.

۳.طول خط- به فضایی گفته می می شود که به وسیله متنی اشغال شده می باشد که از حاشیه سمت چپ تا سمت راست یک خط قرار گرفته می باشد.

۴.ارتفاع- فضای بین خطوط یک متن.

۵.تنطیم فاصله- فضای خالی مابین کاراکترها و همچنین یا حروف. خیلی از فونت ها شامل مقدار و اندازه و میزان فاصله بین حروف استانداردی خواهند بود که سبب می می شود تا حروف و همچنین یا به روش کلی کلمات به نظر طبیعی بیاید.  

۶.نظارت بر فاصله- به منزله فاصله بین حروف نیز در نظر گرفته می می شود و همچنین جهت یکنواخت نمودن فاصله های میان کاراکترها به کار می رود. آن مورد قادر می باشد روی فشردگی کاراکترها و همچنین حروف در در متن اثر بگذارد.

 

به چه دلیلی تایپوگرافی در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو اهمیت دارد؟

در صورتی که متن موجود در طراحی وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو جهت خواندن دشوار باشد، آن هم هم تنها به آن خاطر که حروف خیلی نزدیک به یکدیگر خواهند بود، یا سایز حروف کوچک خواهند بود، یا کلمات به هم چسبیده می باشد، به گونه ای که مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید نتوانند کلمات را از هم تشخیص دهند، کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان احتمال دارد یکی از دو مورد زیر را انجام دهند:

احتمال دارد که طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو را ترک نمایند، که سبب می می شود که مقدار و اندازه و میزان کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان کاهش یابد و همچنین یا هم چنان با متن درگیر می گردند و همچنین در آخر هم به هیچ پس نتیجه آن می شود که ای نمی رسند، به آن خاطر که خیلی متن خسته نماینده ای می باشد. بعد، در آن شرایط کاربران از متن وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو چیز به ذهن خود نمی سپارد، تنها به یاد زحمتی می افتد که در هنگام خواندن متن وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان متحمل شده می باشد.

تایپوگرافی در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها خیلی ضروری می باشد، به آن خاطر که روند درک و همچنین فهم اطلاعات موجود در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید را جهت مخاطبان و همچنین کاربران تان ساده و همچنین بی زحمت می سازد. یک تایپوگرافی که شامل فرمت و همچنین طراحی خوبی می باشد، سبب می می شود تا فوکوس مخاطبان روی مباحث و مطالب و همچنین معانی آن هم باشد، نه روی به چه نحوی خواندن آن هم.
جهت آنکه در باره ساخته یا ایجاد نمای دیداری دوست داشتنی و جذاب جهت حروف و همچنین کلمات و همچنین یا به روش کلی متن ها در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تجربه و مهارت بالا کسب کنیم، بایست نخست درک کنیم که اشخاص به چه نحوی اطلاعات را در ذهن خود نهاد دهی و همچنین درک می نمایند و همچنین قواعد گشتالت در آن باره قادر می باشد به خوبی همه چیز را شرح دهد.

ما دوست داریم تا هر چیزی را در ذهن خود سامان دهی کنیم. آن عادت در روح و همچنین روان انسان ها ریشه دوانده می باشد. تئوری گشتالت اظهار می دارد که انسان ها مولفه های دیداری را بر پایه ۵ مورد زیر در ذهن و همچنین یاد خود سامان دهی و همچنین مرتب می نمایند:

۱.شباهت.
۲.ادامه دارا بودن و همچنین یا تداوم شکل ها.
۳.مجاروت و همچنین نزدیک اشیاء به هم.
۴.تکمیل نمودن شکل اشیاء در ذهن خود.
۵.شکل و همچنین چارچوب.

هنگامی که متنی را در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود نهاد دهی و همچنین مرتب می نمایید، هدف تو بایست آن باشد که روند پردازش آن اطلاعات جهت کاربران ساده چگونه می باشد. تو بایست دریابید که کدام قسمت های طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید در معرض توجه بیشتری از کاربران قرار می گیرد.

The%20effects%20of%20increased%20typography%20in%20web%20design%20users تاثیرات تایپوگرافی در افزایش کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

آیا سایز فونت ها در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید نیز اهمیت دارد؟

متن هایی که شامل تایپوگرافی خوبی باشند، بر طرز درک و همچنین فهم خوانندگان خود خیلی اثر می گذارند. به عبارت دیگر هنگامی که یک فرد متنی را که شامل تایپوگرافی مناسب می باشد را بخواند، نیازی نیست هنگام و زمانی که را صرف نحوه خواندن آن هم نماید، بلکه همه فوکوس خود را روی مفهوم و همچنین پیامی که در آن متن هست معطوف می نماید. آن در حالی می باشد که در متن های با تایپوگرافی ضعیف، همگی آن موردهای معکوس می باشد.

جهت افزایش مقدار و اندازه و میزان کاربران یک طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید، بایست از چه سبک حروفی در متن ها بهره بری و استفاده کرد؟

۱.به خاطر بسپرید که فونت هایی که ساده خوانده می گردند همواره ظاهری ساده نیز ندارند. احتمال دارد فونتی شامل زیبایی ظاهری باشد ولی ساده نیز خوانده می شود. ولی باید توجه داشت یک قانون به روش کلی هست که هر چه متن از نظر ظاهری ساده تر باشد، راحت تر نیز خوانده می می شود.

۲.به خاطر بسپرید که فونتی که گزینش می نمایید بایست مکمل متن موجود در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان باشد و همچنین نبایست بر آن هم برتری داشته باشد. به گونه ای که اشخاص بعد از خواندن متن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان بایست به یاد قضییه ای که در متن به آن هم اشاره داشتید، بی افتند، نه سبک حروف و همچنین یا فونتی که در متن خود بهره بری و استفاده کرده بودید.

۳.کنتراست و همچنین مطابقت حروف با متن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید را از یاد نبرید. با پرتال ساز همراه باشید.

تاثیرات تایپوگرافی در افزایش کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید در تاریخ ۱۵ January 2017 | 12:55 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان طراحی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست