یکشنبه , خرداد ۵ ۱۳۹۸
خانه / بازاريابي / تاریخچه بازاریابی ( تاریخچه اندیشه بازاریابی با نگاه پژوهشی و همچنین اصولی و کاربردی )

تاریخچه بازاریابی ( تاریخچه اندیشه بازاریابی با نگاه پژوهشی و همچنین اصولی و کاربردی )

تاریخچه بازاریابی ( تاریخچه اندیشه بازاریابی با نگاه پژوهشی و همچنین اصولی و کاربردی )

تاریخچه بازاریابی History of Marketing

آن مقاله برگرفته از کتاب تاریخچه بازاریابی می باشد که به بررسی کردن ماهیت بررسی‌های تاریخی در حوزه بازاریابی ، و همچنین آنکه چرا آن تحقیقات بایستی و حتما جهت محققان بازاریابی اهمیت داشته باشند، و همچنین رویکردهای متنوع و گوناگون و مختلف در خصوص مطالعه پیشینه اندیشه‌های بازاریابی ، و همچنین نهاد‌دهی  می‌پردازد.

تاریخچه بازاریابی history of marketing تاریخچه بازاریابی ( تاریخچه اندیشه بازاریابی با نگاه پژوهشی و همچنین اصولی و کاربردی )

تحقیقات تاریخی در بازاریابی

مورخان بازاریابی عموما از سنتی که مدت هاست توسط اقتصاددانان اتخاذ شده می باشد ، یعنی جدا کردن تاریخچه اجرا از تاریخچه اندیشه‌ها، تبعیت نموده اند و همچنین مطالعات شان را بر یکی از آن دو مورد متمرکز کرده اند. از آن رو، تحقیقات تاریخی بازاریابی به روش کلی به دو دسته تقسیم شده می باشد :

  • تاریخچه بازاریابی

  • تاریخچه اندیشه‌های بازاریابی

پیشینه اندیشه‌های بازاریابی ، آن هم چیزی می باشد که ما در آن فصل به مرور آن هم خواهیم پرداخت. البته، همانطور که استنلی هلندر زمانی دیدن کرد، “عمل به روش کامل فاقد اندیشه نیست و همچنین اندیشه اغلب عمل محور می باشد”. بعضی از بررسی هایی که در اینجا مورد بررسی کردن قرار گرفته اند، تاریخچه بازاریابی را به همراه اندیشه‌های بازایابی مورد بررسی کردن قرار می دهند، اکثرا و بیشتر آن بررسی ها مطلوب خواهند بود. همچنین ما بررسی کردن‌های خویش را عمدتا بر بررسی‌های تاریخی انجام شده به وسیله محققان بازاریابی و همچنین نشر یافته شده شده در ادبیاتی که جهت مخاطبان حوزه بازاریابی در نظر گرفته شده می باشد ( ادبیات بررسی )، محدود کرده‌ایم. ما مستقیما به مرور ادبیاتی که به تاریخ نگاری پرداخته می باشد، نمی پردازیم، ولی باید توجه داشت جهت خوانندگان علاقه مند ، شمار فزاینده‌ای از کارها وجود دارند که به توصیف روش های پژوهش تاریخی در بازاریابی می پردازند.

شیوه بازاریابی کاملا قدیمی می باشد و همچنین از زمانی که صاحبان اندیشه به رفتار بازاریابی اندیشیده‌اند، اندیشه و همچنین تفکرات بازاریابی وجود داشته‌اند. به عنوان مثال، قسمت و بخش‌های اول فصل یک کتاب به بررسی کردن ایده‌هایی در مورد بازارها، بازاریابی و همچنین بازاریاب های فلاسفه یونان از قبیل افلاطون و همچنین ارسطو پرداخته می باشد. با آن وجود، مطالعه رسمی بازاریابی منشاء خیلی قدیمی‌تری دارد. در صورتی که بخواهیم به بازاریابی به عنوان یک مبحث آموزشی در دانشگاه‌ها بنگریم و همچنین به دنبال کتابی به شیوه‌ای نظام‎مند و همچنین علمی در مورد بازاریابی باشیم، رشته بازاریابی تنها حدود ۱۰۰ سال شمسی می باشد که وجود دارد. جذاب و جالب آنکه، زمانی که چنین تحقیقاتی در اوایل قرن بیستم پدید آمد، ” تاریخچه ” قسمت و بخش قابل توجهی از آن هم چیزی بود که اساتید بازاریابی مطالعه می کردند و همچنین آموزش می دادند – خصوصیتی که ما آن هم را از دست داده‌ایم.

در صورتی که بخواهیم به بازاریابی به عنوان یک مبحث آموزشی در دانشگاه‌ها بنگریم و همچنین به دنبال کتابی به شیوه‌ای نظام‎مند و همچنین علمی در مورد بازاریابی باشیم، رشته بازاریابی تنها حدود ۱۰۰ سال شمسی می باشد که وجود دارد.

 

چرا شناخت تاریخچه بازاریابی جهت فهم بازارایابی اهمیت دارد

توجیه کلاسیک در خصوص “تاریخچه” آن هم می باشد که افرادی از قبل خود مطلع نیستند، محکوم به تکرار آن هم خواهند بود. ایده‌ها یا مفاهیمی که جواب نداده‌اند یا مفید واقع نشده اند، بایستی و حتما دور انداخته شوند. آن امری بدیهی به نظر می رسد. با آن وجود، دانش در خصوص پیشینه و همچنین تاریخچه آن حوزه می‌تواند به ما در اجتناب از تکرار موفقیت‌های آن هم نیز کمک کند! آن پدیده اختراع مجدد چرخ می باشد. یک مثال شناخته شده جهت تاریخدانان بازاریابی، تناسخ مفهوم بازاریابی، نخست به عنوان بازاریابی روابط و همچنین سپس به عنوان مدیریت روابط مشتریان (CRM)، می‌باشد. حتی در صورتی که آن یک تغییر حاشیه‌ای در مفهومی گسترده‌تر باشد، اینطور به نظر می‌رسد که نسل جدید ، واژه شناسی شناختی از آن موضوع نداشته باشد که ایده اصلی مثل قبل باقی مانده می باشد. همانطور که مارک تواین با دیدن اثبات و یا تایید کرده می باشد، تاریخ ممکن می باشد خودش را تکرار نکند، ولی باید توجه داشت اغلب هم قافیه می باشد. هنگام و زمانی که چنین باشد، تغییرات در یک موضوع بایستی و حتما به خاطر آنچه که خواهند بود شناخته شوند. آن موضوع ما را به ارزش دوم مطالعه تاریخ و همچنین پیشینه می‌رساند. پیشینه ، خط مبنایی را جهت شناخت تغییرات در نظریه‌ها ساخته یا ایجاد می نماید. ما چگونه و چطوری می توانیم دانش‌مان در خصوص بازاریابی را بهبود دهیم در صورتی که دانشی از پیشینیانمان ( محقیقین پیش از خود ) در اختیار نداشته باشیم؟

به یک معنی، آن هدفی می باشد که مرور ادبیات به آن هم کمک می کند. مشکل آن هم می باشد که بسیاری از مرور ادبیات‌ها تنها تا آن هم جایی پیش می‌روند که بررسی کننده و پروهشگر خود شخصا می تواند به خاطر آورد زیرا، همانطور که بسیاری از اساتید آن حوزه به شوخی می نامند، “در صورتی که قبل از آنکه من مدرک دکترایم را بگیرم اتفاق افتاده باشد، تاریخ باستان محسوب می‌می شود”، یا همانگونه که یک مجری در کنفرانس تاریخچه بازاریابی گفتن نمود، “در صورتی که در طول دوره زندگی من اتفاق افتاده می باشد، تاریخ نیست!”.

همچنین پیشینه و همچنین تاریخچه با ارتباط و رابطه‌ای تنگاتنگ با ارزش خود در کمک به عنوان خط مبنایی جهت شناخت تغییرات، به ما کمک می‌کند تا سوالاتی درست را مطرح کنیم تا در آموزش و همچنین بررسی پرسیده شوند. مرور تحقیقات پیشین در خصوص یک ایده یا موضوع به ما آن امکان را می دهد که آنچه که قبلا مطالعه شده می باشد و همچنین آنکه آن مطالعه تا چه مقدار و اندازه گسترده بوده می باشد، چه سوالاتی بی‌پاسخ مانده اند، و همچنین چه سوالاتی پاسخ داده شده اند.

شاید اصولی و کاربردی ترین ارزش تاریخچه و همچنین پیشینه جهت دانشجویان بازاریابی از توانایی منحصر به فرد آن هم در فراهم کردن چارچوبی جهت ساخت و همچنین تلفیق دانش ناشی می‌می شود. آن موضوع در هیچ کجا مشهودتر از کار روبرت بارتلس نیست. مطالعه بنیادین او در خصوص توسعه اندیشه های بازاریابی ، نشر یافته شده شده در سه ویرایش (۱۹۶۲، ۱۹۷۶، ۱۹۸۸)، یکی از جامع‌ترین مرورها در خصوص توسعه بازاریابی به عنوان یک رشته تحصیلی در طول ۱۰۰ سال شمسی قبل را فراهم می کند. در عین حال، آن اثر دیدی درون نگر نسبت به آن رشته به ما می دهد.

همچنین و علاوه بر ارزش عملی، پیشینه و همچنین تاریخچه می‌تواند چیزی زیبا باشد. پیشینه به خودی خود ارزشمند می باشد. پیشینه داستانی می باشد که ارزش گفتن دارد. پیشینه به ایده‌های بازاریابی بٌعد، غنا و همچنین مفهوم می بخشد. و همچنین، میراثی معنوی درکی از منشا و همچنین خاستگاه به ما می دهد. درک آن موضوع که یک دانشجوی جدی و همچنین سخت کوش بازاریابی چگونه و چطوری ممکن می باشد در مورد آنچه در طول یک قرنی که آن رشته وجود داشته تغییر کرده می باشد و همچنین آنچه ثابت مانده می باشد کنجکاو نباشد، خیلی زیاد دشوار می باشد.

رویکردهایی نسبت به تاریخچه اندیشه های بازاریابی

چندین رویکرد متنوع و گوناگون و مختلف، بطور جداگانه یا با همدیگر، به منظور مطالعه تاریخچه اندیشه‌های بازاریابی مورد بهره بری و استفاده قرار گرفته‌اند. شاید مشهودترین و همچنین مناسب ترین رویکرد، رویکرد مطالعه ایده‌ها یا مفاهیم باشد. ساده‌ترین ورژن و نسخه آن موضوع، مرور ادبیاتی می باشد که در آن هم یک نویسنده کارهای پیشین در خصوص موضوع یا ایده مورد بحث را مرور می کند. با آن وجود، در صورتی که بخواهیم دقیق تر بگوییم، تاریخ‌دانان اندکی چنین مرورهایی را به عنوان تاریخچه و همچنین پیشینه در نظر می گیرند. یک مثال بهتر در مطالعات تاریخی انجام شده به وسیله هولندر (۱۹۸۶) و همچنین فولرتون (۱۹۸۸) در خصوص مفهوم بازاریابی، یا به وسیله شاو (۱۹۹۴) در خصوص چهار مفهوم اصولی و کاربردی ارائه شده می باشد.

رویکرد دوم، رویکردی که ممکن می باشد یک بسط طبیعی مطالعه ایده ها یا مفاهیم قلمداد می شود، مطالعه مکتب های اندیشه های بازاریابی می باشد. آن مکتب ها که امروزه رویکردهای سنتی به اندیشه های بازاریابی نامیده می شوند. تا سال شمسی ۱۹۳۰ سه مورد از چنین مکاتبی ظهور کردند: کارکردی، کالا، و همچنین سازمانی، و همچنین مقدار قابل توجهی از تحقیقات تاریخی آن مکاتب فکری را شامل شده اند. اخیرا، شیث و همچنین همکاران (۱۹۸۸) سیر تکامل ۱۲ مکتب اندیشه های بازاریابی در طول قرن بیستم، شامل سه مکتب سنتی، را شناسایی کرده و همچنین مورد بررسی کردن قرار داده اند.

شاید اولین رویکرد در خصوص مطالعه تاریخچه اندیشه‌ بازاریابی، رویکردی که کماکان مناسب و همچنین رواج پیدا کرده می باشد، یک رویکرد رشته بازاریابی می‌باشد. مطالعات رشته‌ای به پیشینه انجمن ها، نهاد ها، و همچنین مجلاتی اشاره دارد که به وسیله رشته بازاریابی شناسایی شده اند. به عنوان مثال، هنگامی که مجلات بازاریابی به نقاط عطفی در تاریخچه شان دست پیدا کرده اند، علل تاریخی پیشرفت شان نوشته شده اند (مثلا برکمان، ۱۹۹۲؛ گرتر، ۱۹۷۶؛ کرین، ۱۹۹۶؛ مانسی، ۱۹۹۱).

به عنوان یک رویکرد نسبت به تاریخچه اندیشه‌ بازاریابی، بیوگرافی جهت رهگیری مشارکت های محققان پیشرو در رشته بازاریابی، مورد بهره بری و استفاده قرار گرفته می باشد. آن رویکرد در طول دهه ۱۹۵۰ شروع شد و همچنین تا امروز ادامه پیدا کرده می باشد. بین سال شمسی های ۱۹۵۶ و همچنین ۱۹۶۲، مجله بازاریابی یک سری شامل ۲۳ طرح بیوگرافی نشر یافته شده کرد که به نظر می رسد سنتی را ساخته یا ایجاد کرد که به وسیله کونورس (۱۹۵۹)، بارتلس (۱۹۶۲، ۱۹۸۸)، هولندر (۱۹۹۵)، جونز، (۱۹۹۴)، و همچنین دیگران ادامه پیدا کرد. اغلب، بیوگرافی در ترکیب با دیگر رویکردها مورد بهره بری و استفاده قرار گرفته می باشد، همانطور که در مورد بارتلز (۱۹۸۸) اینگونه بوده می باشد.

تاریخچه بازاریابی در گذر زمان

در آن کتاب مرور تاریخچه اندیشه بازاریابی بر اساس ترتیب زمانی پیش می‌رود، به طوری که با مطالعه ایده‌های بازاریابی محققان باستان در طول دوره زمان باستان تا انقلاب صنعتی شروع می‌می شود. آن ایده های قدیمی تر در مورد بازاریابی در قسمتهای آخر قرن نوزدهم، شروع به متبلور شدن در نوشته‌های اقتصاددانان کردند. اکثرا و بیشتر بررسی‌های تاریخی بر توسعه‌ها در طول قرن بیستم تمرکز نموده اند، که ما آن هم را به دو دوره وسیع تقسیم بندی کرده‌ایم.

دوره اول، از ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۷، به ظهور رشته بازاریابی می پردازد. آن زمانی بود که در طول آن هم اولین دوره های دانشگاه ارائه شدند، اولین کتب درسی نوشته شدند، مکاتب فکری سنتی پدید آمدند، و همچنین غیره. با نشر کتاب رفتار بازاریابی و همچنین اقدامات اجرایی توسط اندرسون (۱۹۵۷)، عصر مدرن بازاریابی شروع شد. آن عصر جدیدتر شمار کثیری از مکاتب فکری را شاهد بوده می باشد (مثلا مدیریت بازاریابی، رفتار مصرف کننده، بازاریابی کلان)، و همچنین با یک افزایش چشمگیر در مطالعات تاریخی همراه بوده می باشد. همچنین آن کتاب به اوضاع فعلی تحقیقات تاریخی در خصوص اندیشه‌های بازاریابی میپردازد و همچنین پیشنهادهایی در مورد تحقیقاتی که می‌بایست انجام شوند ارائه میدهد.

تاریخچه بازاریابی : اندیشه‌های بازاریابی باستان و همچنین قرون وسطی

تولد تجارت در گذر زمان ناپدید شده می باشد، ولی باید توجه داشت شواهد باستان شناسی در خصوص تجارت به بیش از ۱۰.۰۰۰ سال شمسی قبل بر می‌گردند (دیکسون و همچنین همکاران، ۱۹۶۸). تجارت هزاره‌های بسیاری به یک شکل ابتدایی مبادله پایاپای که تحت عنوان تجارت خاموش شناخته می‌می شود ادامه پیدا کرد ؛ موضوعی که اول بار توسط هرودوت ([قرن پنجم قبل از میلاد] دی سلینکورت، ۱۹۷۲:۳۳۶)، پدر تاریخ، به آن هم اشاره شده می باشد. مبادله پایاپای در هر شکل که باشد نسبتا ابتدایی می باشد و همچنین، از آنجا که مستلزم و نیاز اغلب مادر ابداع می باشد، با رشد تمدن یک مکانیسم تجاری پیچیده تر ظهور کرد – بازاریابی.

شواهد باستان شناسی در خصوص تجارت به بیش از ۱۰.۰۰۰ سال شمسی قبل بر می‌گردند

اولین گفته تاریخی در مورد منشاء فعالیت های بازاریابی توسط هرودت (دی سیلنکورت، ۱۹۷۲:۸۰) ارائه شد: “لیدیان ها اولین مردمی بودند که از یک سکه طلا و همچنین نقره به منظور خرده فروشی بهره بری و استفاده کردند”. بازاریابی، در مفهوم فروش و همچنین خرید، از قرن هفتم قبل از میلاد در آسیای صغیر (ترکیه مدرن امروزی) نشات گرفت. به دلیل آنکه بازاریابی خیلی کارآمدتر از مبادله پایاپای بود، به سرعت به شهرهای یونانی همسایه در امتداد مدیترانه و همچنین سپس به سرعت در سراسر دنیای متمدن گسترش پیدا کرد.

بازاریابی یک شکل جدید و همچنین عجیب از رفتار را دیدن کردن و نمایش داد. با تاکید بر دست آوردهای فردی و همچنین رقابت، فعالیت بازاریابی در حفظ پیوندهای فرهنگی و اجتماعی که افراد جوامع را به صورت سنتی و همچنین بر اساس نوع دوستی و همچنین همکاری به هم پیوند می دادند مضر به نظر می رسیدند. در طول یک دوره قحطی، چیزی که انجامش به لحاظ فرهنگی و اجتماعی قابل قبول بود، به اشتراک گذاشتن گرفتاری یکی از همسایگان بود، ولی باید توجه داشت بازاریاب ها احتمال بیشتری داشت که نرخ ها را بالا ببرند. متفکران عمیق آن هم دوره، از قبیل فیلسوف های سقراطی (قرن چهارم قبل از میلاد)، نگران آن موضوع بودند که چرا آن شکل جدید و تو و تازه ظاهر شده و همچنین به سرعت در حال رشد رفتار انسانی، چگونه و چطوری نظم فرهنگی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحث های آنها فکر کردن و اندیشیدن ابتدایی و اولیه در مورد بازاریابی از دید فرهنگی و اجتماعی را نشان داد، آنچه که اکنون اندیشه بازاریابی کلان نامیده می می شود. بعد از سقوط روم، اندیشه های بازاریابی عمدتا به وسیله محققان قرون وسطایی، از سنت آگوستین از هیپو (قرن پنجم عصر حاضر) تا سنت توماس آکوئیناس(قرن سیزدهم)، و همچنین سپس به وسیله تنوعی از فلاسفه و همچنین محققان روشنفکر توسعه پیدا کرد که به اقتصاددانان ابتدایی و اولیه منتهی شد.

بعضی از نویسندگان ابتدایی و اولیه ای که به بحث کردن پیشینه اندیشه های باستان و همچنین قرون وسطایی در ادبیات بازاریابی پرداخته اند شامل کاسلز (۱۹۳۶)، کلی (۱۹۵۶)، استینر (۱۹۷۸) و همچنین دیکسون (۱۹۷۸a) می باشند. کاسلز (۱۹۳۶)، یک اقتصاددان آموزش دیده، احتمالا جهت معرفی منشاء های اندیشه های بازاریابی به رشته بازاریابی در مجله بازاریابی جدیدا نشر یافته شده شده دعوت شد. با آماده کردن باره، کاسلز متوجه شد که علت اصلی مطالعه توسعه تاریخی اندیشه‌های بازاریابی، روشن کردن یک موضوع کنونی بود که:

جهت مطالعه ادامه مطلب ، کتاب زیر را تهیه نمایید :

کتاب تاریخچه اندیشه بازاریابی 

دکترسیدرضاآقاسیدحسینی  و همچنین   سیده فاطمه آقاسیدحسینی

لینک معرفی فصول کتاب

انتشارات آیندگان

 خرید آنلاین کتاب

نوشته تاریخچه بازاریابی ( تاریخچه اندیشه بازاریابی با نگاه پژوهشی و همچنین اصولی و کاربردی ) اولین بار در تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT. پدیدار شد.

%name تاریخچه بازاریابی ( تاریخچه اندیشه بازاریابی با نگاه پژوهشی و همچنین اصولی و کاربردی )
منبع
جدید و تو و تازه ترین آموزش ها در باره بازاریابی : تاریخچه بازاریابی ( تاریخچه اندیشه بازاریابی با نگاه پژوهشی و همچنین اصولی و کاربردی )

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

برندینگ ۳۶۰ درجه و همچنین برندینگ ۷۲۰ درجه – برندینگ جامع استراتژیک

برندینگ ۳۶۰ درجه و همچنین برندینگ ۷۲۰ درجه – برندینگ جامع استراتژیک برندینگ ۳۶۰ درجه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست