سه شنبه , آذر ۱۱ ۱۳۹۹
خانه / بازاريابي / تحقیقات بازاریابی چیست؟ Marketing Research

تحقیقات بازاریابی چیست؟ Marketing Research

تحقیقات بازاریابی چیست؟ Marketing Research

تحقیقات بازاریابی چیست ؟

تحقیقات بازاریابی – مارکتینگ ریسرچ – Marketing Research فرایندی سیستماتیک جهت جمع آوری ، تجزیه و همچنین تحلیل و همچنین تفسیر اطلاعات می باشد.

اطلاعات می تواند در مورد بازار هدف ، مصرف کنندگان ، رقبا و همچنین کل صنعت باشد. تحقیقات بازاریابی پایه و همچنین اساس هر شرکت موفق می باشد.

آن بررسی اهداف مختلفی دارد – از شناسایی بازار جدید گرفته تا پیاده سازی و راه اندازی یک تجارت جدید.

تحقیقات بازاریابی به کارآفرینان کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.

تحقیقات بازاریابی کمک به اثبات یا رد حدس و همچنین گمان های پیرامون نوآوریهای موجود ، تعداد مشتریان راغب و همچنین ایده هایی که بیشترین پتانسیل را دارند ، مینمایند.

کسب و همچنین کارها در مراحل متنوع و گوناگون و مختلف رشد به دلایل متنوع و گوناگون و مختلف تحقیقات بازاریابی را انجام می دهند.

What is Market Research تحقیقات بازاریابی چیست تحقیقات بازاریابی چیست؟ Marketing Research

تعاریف تحقیقات بازاریابی

“جمع آوری ، ضبط و همچنین تجزیه و همچنین تحلیل منظم داده ها در مورد معظلات و مسائل و مشکلات مرتبط به بازاریابی کالاها و همچنین سرویس ها و خدمات” – انجمن بازاریابی آمریکا.

“پژوهش عینی و همچنین جامع سیستماتیک و همچنین مطالعه واقعیت های مرتبط به هر مشکلی در باره بازاریابی.” – ریچارد ترد

“تحقیقات بازاریابی یک مطالعه دقیق و همچنین عینی در مورد طراحی محصول ، بازارها و همچنین لجستیک شامل توزیع فیزیکی و همچنین انبارداری ، تبلیغات و همچنین مدیریت فروش می باشد.”  کلارک و همچنین کلارک

“تحقیقات بازاریابی عبارت فراگیر می باشد که شامل کلیه فعالیتهای پژوهشی انجام شده جهت بازاریابی ، جمع آوری ، ثبت و همچنین تجزیه و همچنین تحلیل کلیه حقایق در مورد معظلات و مسائل و مشکلات مرتبط به انتقال و همچنین فروش کالاها و همچنین سرویس ها و خدمات از تولیدکننده به مصرف کننده می باشد.” – هری هاپنر

اهداف تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی جهت دستیابی به اهداف زیر انجام می می شود:

فراهم آوردن مبانی جهت برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی مناسب:

تبلیغات: تحقیقات پیش بینی بازاریابی و همچنین فروش مبنای مناسبی جهت تدوین کلیه برنامه جذاب و جالب و خوب ها ، سیاست ها ، برنامه جذاب و جالب و خوب ها و همچنین رویه های بازاریابی فراهم می کند.

جهت کاهش هزینه های بازاریابی:

تحقیقات بازاریابی روشها و همچنین وسایلی جهت کاهش هزینه های بازاریابی مانند فروش ، تبلیغات و همچنین توزیع و همچنین غیره ارائه می دهد.

جهت پیدا کردن و یافتن بازارهای جدید جهت محصول:

تحقیقات بازاریابی با هدف کاوش در بازارهای جدید جهت محصول و همچنین نگهداری از بازارهای موجود.

جهت مشخص کردن سیاست نرخ مناسب:

تحقیقات بازاریابی در تدوین سیاست نرخ مناسب با توجه به محصولات مفید می باشد.

جهت مطالعه در مورد لایک و همچنین دوست نداشتن مصرف کنندگان:

تحقیقات بازاریابی تلاش می کند تا آنچه را که مصرف کنندگان (زنان و همچنین مردانی که بازار را تشکیل می دهند) بدانند و همچنین می خواهند بفهمند. آن امر ما را در تماس با مصرف کنندگان قرار می دهد.

 جهت شناخت رقابت در بازار:

تحقیقات بازاریابی همچنین با هدف شناخت مقدار کمی از رقابت موجود در بازار در مورد محصول در نظر قرار گرفته میشود.

شرکت ممکن می باشد به اطلاعات معتبر در مورد حرکت و همچنین استراتژی های رقیب که از اهمیت فوق العاده ای جهت برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی اکثرا و بیشتر برخوردار خواهند بود ، مستلزم و نیاز داشته باشد.

جهت مطالعه نیروهای خارجی و همچنین تأثیر آنها:

تحقیقات بازاریابی با مطالعه تأثیر نیروهای خارجی بر نهاد ، اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد.

نیروهای خارجی ممکن می باشد شامل شرایطی باشد که در بازارهای خارجی ، حکومت ، سیاستها و همچنین مقررات ، دخل و درآمد و همچنین عادتهای مصرف کننده ، درآمدهای جدید ، محصولات جدید وارد بازار و همچنین تأثیر آنها بر روی محصولات شرکت توسعه می یابد.

 

نحوه بهره بری و استفاده کسب و همچنین کارها از تحقیقات بازاریابی

 • تحقیقات بازاریابی ، امکان سنجی تاسیس یک کسب و همچنین کار جدید را فراهم میسازد

در صورتی که تحقیقات بازاریابی نشان دهد تقاضای کمی جهت محصول یا سرویس ها و خدمات وجود ندارد ، بعید می باشد که آن هم کسب و همچنین کار موفق می شود.

 • شناسایی و همچنین توسعه بازارهای جدید بالقوه.
 • تحقیقات بازاریابی بایستی و حتما یک فرایند دائمی و همچنین جاری در شرکت باشد.

 راهکارهایی را جهت چگونگی ماندن در پیشبرد یا سازگاری با تغییر شرایط بازار تهیه کنید.

 • تقاضا جهت محصولات یا اضافه کردن ویژگی های جدید به آن هم را آزمایش کنید.
 • محصول در چه زمانی و همچنین در کجا بایستی و حتما به بازار عرضه می شود.
 • بهبود کمپین های تبلیغاتی.

با سنجش احساسات مشتری و همچنین درک از برند کسب و همچنین کارها می توانند استراتژی های برندسازی و همچنین استراتژی های بازاریابی خود را بهتر شکل دهند.

 

تفاوت تحقیقات بازاریابی با تحقیقات بازار

تحقیقات بازاریابی یک اصطلاح گسترده تر که شامل تحقیقات بازار می باشد. تحقیقات بازاریابی مرتبط به کلیه کارکردهای اصلی بازاریابی می باشد.

تحقیقات بازار در درجه اول جهت شناخت ظرفیت بازار جهت جذب یک محصول خاص انجام می می شود.

تحقیقات بازاریابی نه تنها به صلاحیت بازار مرتبط می می شود بلکه شامل ماهیت بازار ، تجزیه و همچنین تحلیل محصول ، تجزیه و همچنین تحلیل فروش ، زمان ، مکان و همچنین رسانه تبلیغات ، واسطه های فروش فردی یا شخصی و همچنین بازاریابی و همچنین روابط آنها و همچنین غیره می می شود.

روش های تحقیقات بازاریابی

تمایز بین تحقیقات ابتدایی و اولیه و همچنین ثانویه وجود دارد. در تحقیقات ابتدایی و اولیه ، بررسی کننده و پروهشگر در تماس مستقیم با افرادی درگیر در موضوع می باشد و همچنین یا به مناسب ترین اطلاعات در مورد یک موضوع دسترسی دارد.

تحقیقات ثانویه شامل تجزیه و همچنین تحلیل مواد موجود در بازار در زمان بررسی (به عنوان مثال روزنامه ها و همچنین بانکهای اطلاعاتی) و همچنین تجزیه و همچنین تحلیل آن هم اطلاعات در باره شرایط بازار و همچنین اقتصادی می باشد.

روشهای تحقیقات بازاریابی مختلفی وجود دارد که مؤثرترین وسیله جهت کشف اطلاعات می باشد.

آن متدولوژی ها بر اساس نوع پاسخ دهنده و همچنین اهداف پروژه انتخاب می شوند.

 1. تیم های متمرکز
 2. بررسی کردن های تلفنی
 3. مصاحبه های عمیق
 4. نظرسنجی آنلاین
 5. نظرسنجی پستی
 6. تست مزه
 7. مصاحبه مدیران اجرایی
 8. قوم نگاری مشتری
 9. روش های حسی
 10. مصاحبه در محل
 11. تحقیقات ثانویه
 12. تعویض برند (سوئیچینگ)
 13. نقشه ادارکی برند

در واقع روش های تحقیقات بازاریابی به صورت بررسی آنلاین به دلیل هزینه پایین راحتی در انجام نظرسنجی های آنلاین ، اکثرا و بیشتر و همچنین اکثرا و بیشتر مورد بهره بری و استفاده قرار می گیرند.

با آن حال ، روش های چهره به چهره و همچنین تلفنی همچنان در نظارت بر کیفیت نظرسنجی های تحقیقاتی رایج می باشد.

نمونه تحقیقات بازاریابی

 • وارد شدن به بازار / امکان سنجی بازار: وارد شدن یک شرکت را به بازارهای خارجی تجزیه و همچنین تحلیل کنید
 • مقدار و اندازه بازار: سنجش تقاضای بازار
 • مطالعات رضایت مشتری
 • تحقیقات کسب و همچنین کار به تجارت: بررسی در مشاغل که تنها و فقط مشاغل با مشاغل دیگر را انجام می دهند (به عنوان مثال توزیع توزیع کنندگان)
 • هوش تجاری: تجزیه و همچنین تحلیل فرصت های بازار
 • هوش رقابتی: تجزیه و همچنین تحلیل و همچنین ردیابی حرکات رقابتی
 • مطالعات تقسیم بازار
 • مطالعات کانال توزیع
 • خرید روند / الگوی
 • تحقیقات و همچنین پیگیری تبلیغات
 • مطالعات حقوق صاحبان برند
 • تحقیقات بازار قوم نگاری
 • اثربخشی بازاریابی
 • تست مفهوم
 • تحقیقات رضایت مشتری یا کارمند
 • بررسی کردن رضایت مشتری
 • CVA (تجزیه و همچنین تحلیل ارزش مشتری)
 • تجزیه و همچنین تحلیل فاصله
 • مشارکت استراتژیک / مطالعات اتحاد

مشاوره بازاریابی

مباحث و مطالب وبسایت و مرکز خبرهای جدید شامل حمایت از حق مؤلف و همچنین مترجم می‌باشد و همچنین هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قوانین و قانونی دارد.

نوشته تحقیقات بازاریابی چیست؟ Marketing Research اولین بار در شرکت مشاوره مدیریت IranMCT. پدیدار شد.

منبع
بهترین آموزش ها در باره بازاریابی : تحقیقات بازاریابی چیست؟ Marketing Research

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

کارهایی که یک رهبر نباید انجام دهد – رهبر خوبی جهت سازمانمان باشیم.

کارهایی که یک رهبر نباید انجام دهد – رهبر خوبی جهت سازمانمان باشیم. کارهایی که …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست