سه شنبه , آذر ۱۱ ۱۳۹۹
خانه / طراحي سايت / تغییر در وبسایت و مرکز خبرهای جدید با تغییر الگوهای برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

تغییر در وبسایت و مرکز خبرهای جدید با تغییر الگوهای برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

تغییر در وبسایت و مرکز خبرهای جدید با تغییر الگوهای برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

من شیفته یک ایده شده ام. یک ایده واقعا ساده و همچنین دوست داشتنی و جذاب. هنگامی که آن ایده اجرا می می شود، شگفت انگیز می می شود. با من همراه باشید تا راجع به آن ایده شرح دهم.

تغییر در وبسایت و مرکز خبرهای جدید با تغییر الگوهای برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

آن ایده از آن هم BRUCE MCCARTHY می باشد. BRUCE جزو هیئت مدیره یک محصول می باشد و همچنین یکی از باهوش ترین اشخاصی می باشد که من می شناسم. او آن ایده را به من گفت و همچنین من حالا می خواهم آن ایده را جهت تو باز گو کنم.

من و همچنین BRUCE راجع به جزئیات و همچنین دستورالعمل های طراحی، که ویژگی هایی که تیم طراحی بایست جهت نشر یک محصول یا طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به کار ببرد را شرح می دهد، صحبت کردیم. جهت اکثرا و بیشتر کسب و همچنین کار ها، روند تولید محصول و همچنین یا سرویس های شان بر اساس آن موردهای صورت می گیرد.

بازاریابان از آن نقشه و همچنین یا دستورالعمل کمک می گیرند تا بتوانند به آن وسیله مشتریان را به طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول و همچنین یا  به روش کلی به کسب و همچنین کار جلب نمایند. قسمت ارائه سرویس دهی به مشتریان نیز از آن نقشه و همچنین دستورالعمل ها کمک می گیرند تا اطمینان حاصل نمایند که مشتریان به خوبی می توانند از سرویس و همچنین یا محصول مورد نظر بهره بری و استفاده نمایند. و همچنین هم چنین برنامه جذاب و جالب و خوب نویسان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول نیز آن مورد را جهت جمع آوری منابع به منظور سرعت قسمتی به روند برنامه جذاب و جالب و خوب نویسی بعدی، به کار می برند.

هنگامی که در آن باره با BRUCE صحبت می کردم، او به من کلمه ای گفت که دنیای مرا تغییر داد: الگو ها و همچنین یا قالب ها. الگوهای طراحی جایگزینی جهت مهیا نمودن ویژگی ها و همچنین تجهیزات در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا یک محصول خواهند بود. یا به عبارت دیگر، به جای آن که تیم طراحی بخواهد ویژگی یا تجهیزاتی را در طراحی جهت مشتریان و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات شان مهیا کند، به وسیله آن الگوها مشکل مشتریان را حل می نماید.

الگوهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید جهت حل کردن مشکل ها خواهند بود، نه ساخته یا ایجاد ویژگی ها

یکی از ویژگی های نقشه و همچنین یا دستورالعمل های طراحی آن می باشد که مشتری به وسیله آن هم ها در می یابد که به چه نحوی از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول بهره بری و استفاده کند.

BRUCE در الگوی خود روی آن بحث و داستان بررسی می کند که به چه دلیلی مشتریان به آن داده ها و همچنین دستورالعمل ها مستلزم و نیاز دارند. به چه مقدار و اندازه و میزان آن موراد زندگی آن هم ها را آسان تر می کند؟ به چه نحوی از آن طریق نیازهای خود را برطرف می سازند؟ مخاطبان چه مشکلاتی را از آن طریق حل می نمایند؟

Planning%20Web%20Design1 تغییر در وبسایت و مرکز خبرهای جدید با تغییر الگوهای برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

آخرین سوال خیلی جذاب و جالب می باشد. با درک مخاطبان از نحوه بهره بری و استفاده از یک محصول و همچنین یا حتی یک طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید می قدرت مشکلاتی را در آن طراحی ها حل نمود و همچنین به آن ترتیب می باشد که تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول به راهکار سازگاری دست می یابد.

BRUCE می گوید که آن الگو، افراد تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول را روی راهکار مناسبی فوکوس می سازد که احتمال دارد سبب موفقیت یک کسب و همچنین کار در بعدی می شود. هرچه تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به آن الگو و همچنین ساخته یا ایجاد دستورالعمل ها اکثرا و بیشتر تکیه کند، معظلات و مسائل و مشکلات مشتریان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول راحت تر و همچنین مناسب حل خواهد شد و همچنین راهکار ها آسان تر یافت می شوند.

هنگامی که یکی تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول درک درستی از یک مشکل داشته باشد، راهکار ها راحت تر یافت می شوند. غالبا، مشکل عمده در نیافتن راهکار ها، ندارا بودن درک مناسب از معظلات و مسائل و مشکلات موجود می باشد. هنگامی که مشکل را ریشه یابی و همچنین درک کنیم، منابع بیشتری جهت حل آن هم در اختیار داریم. و همچنین از همه پراهمیت تر، به آن صورت افراد تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول می توانند بر معظلات و مسائل و مشکلات غلبه داشته باشند.

استراتژی فوکوس با مشتریان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول

نقطه قابل توجه در ایده BRUCE آن بود که، استراتژی به کار رفته در آن الگو بر مشتریان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول و همچنین یا به روش کلی بر مشتریان یک کسب و همچنین کار فوکوس دارد. هنگامی که شرکت ها و همچنین کسب و همچنین کار ها راجع به ویژگی های محصول و همچنین سرویس های شان صحبت می نمایند در واقع سعی دارند تا آن گونه بگویند: “به ما نگاه نمایید، به کاری که ما انجام می دهیم نگاه نمایید”. هنگام و زمانی که هم که آن شرکت ها راجع به مشکل مشتریان خود صحبت می نمایند، در واقع می خواهند بگویند: “نگاه نمایید که با چه کسب و همچنین کاری رو به رو هستید، نگاه نمایید که به چه نحوی به تو کمک خواهیم کرد.”

در حالی که یک شرکت و همچنین یا کسب و همچنین کار می خواهد در محصولات و همچنین سرویس های خود بیشترین ویژگی ها و همچنین تجهیزات را قرار دهد، معظلات و مسائل و مشکلات مشتریان نیز بایست به تبع آن هم کاهش پیدا کند، ولی باید توجه داشت در صورتی که یک مشکل بزرگی هست که مشتریان بسیاری با آن هم رو به رو خواهند بود، راهکار آن مشکل قادر نیست با گذاشتن ویژگی ها و همچنین تجهیزات اکثرا و بیشتر در یک طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول حل گردد.

هنگامی که تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول نیت و اراده در رفع مشکل دارند، به آن معنی می باشد که در آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول می خواهند تغییرات شگرفی را به وجود آورند. هر یکی از آن تغییرات در حل معظلات و مسائل و مشکلات مشتریان وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول نقش بسزایی خواهد داشت.

جهت طراحی محصول و همچنین یا طراحی وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید جدید، به ۲ یا ۳ مشکلی که مخاطبان از پیش دارا بودند، توجه نمایید و همچنین در آن طراحی جدید آن معظلات و مسائل و مشکلات را رفع نمایید. هر کدام از تغییرات اعمال شده در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول در صورتی که موثر واقع نشود، بایست از روند حذف می شود.

به روش مثال، خیلی از ویژگی ها و همچنین تجهیزات محصول های امروزی به منزله راهکار جهت مشتریان مهیا می شوند ولی باید توجه داشت در واقع مشکل مشتری را حل نمی نمایند. آن مولفه های سبب می شوند تا تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول اکثرا و بیشتر به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن فرو برود و همچنین روی راهکار های بهینه فوکوس داشته باشد.

Planning%20Web%20Design3 تغییر در وبسایت و مرکز خبرهای جدید با تغییر الگوهای برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

تحقیقات کاربری طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول

در صورتی که تو راجع به مشتریان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول خود چیزی ندانید، نمی توانید به وسیله الگوی BRUCE معظلات و مسائل و مشکلات موجود را حل نمایید. جهت آنکه مشتریان و همچنین مخاطبین کسب و همچنین کسب و کار خود را بشناسیم و همچنین به بینش های آن هم ها دست یابیم، بررسی کردن راجع به آن هم ها الزامی می باشد. مدیران طراحی محصول و همچنین یا فروشگاه ساز مستلزم و نیاز دارند تا مشتریان خود را بشناسند و همچنین بر آن هم ها نظارت داشته باشند و همچنین سعی دارند تا اهداف و همچنین خواسته های شان را در یابند.

آن تحقیقات روی خیلی از موردهای راجع به مخاطبان فوکوس دارد، نظیر نیازها، خواسته ها، بینش ها و همچنین غیره. تجزیه و همچنین تحلیل کردن و همچنین ارزیابی معظلات و مسائل و مشکلات متنوع و گوناگون و مختلف مشتریان، حالا راهی استاندارد جهت نحوه ساخته یا ایجاد محصولات و همچنین سرویس های یک کسب و همچنین کار می باشد. مشتریان بایست در هر مموضوعی از طراحی، در مرکز توجه باشند و همچنین به منزله هدف عمده در نظر گرفته شوند.

توجه نکردن به رقیبان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

دیگر مزیت های حل کردن معظلات و مسائل و مشکلات مشتریان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصولات آن می باشد که از بازی و همچنین یا توجه با رقیبان خویش رها می شوید. هم چنان که افراد تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول نیازهای مشتریان خود را در یابند، توجه ای به آن که رقیبان شان شامل چه موردهایی خواهند بود، نمی نمایند.

تقریبا همواره، معظلات و مسائل و مشکلات پراهمیت مشتریان یک کسب و همچنین کار به شیوه رقابتی حل نشده می باشد. به آن خاطر که شیوه های رقابتی سبب می شوند تا توجه کسب و همچنین کار روی رقیبان معطوف می شود، نه نیازها و همچنین خواسته های مشتریان.

هنگامی که یک شرکت و همچنین یا کسب و همچنین کار به آن درک برسد که به وسیله الگوی BRUCE قادر می باشد معظلات و مسائل و مشکلات خود را حل نماید، دیگر توجه ای به رقیبان تجاری خود ندارد. آن هم ها با ارائه راهکار های خلاقانه معظلات و مسائل و مشکلات موجود را حل می نمایند و همچنین در آن باره توجه نکردن به طرز فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین بینش رقیبان خیلی اهمیت دارد.

آن تیم های طراحی توجه ای به آن که دیگران چه کاری انجام  می دهند، ندارند. آن مورد یکی از مزیت هایی می باشد که می قدرت از آن الگو به دست آورد.

بازاریابی محصولات و همچنین یا سرویس های کسب و همچنین کار طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

تیم بازاریابی هنگامی که می خواهد راجع به محصولات و همچنین سرویس های جدید کسب و همچنین کسب و کار خود صحبت کند، با یک مورد همیشگی رو به رو می باشد: آن هم ها بایست ویژگی ها و همچنین تجهیزات محصولات و همچنین سرویس های کسب و همچنین کار را ارزیابی نمایند و همچنین از کلیت آن هم ها روایت و همچنین شرحی زیبا مهیا نمایند تا از آن طریق بتوانند اشخاص را متقاعد به خرید آن هم ها نمایند.

در الگوی BRUCE غیره ای نیازی به ترکیب آن ویژگی ها و همچنین تجهیزات یک محصول یا سرویس جهت ساخته یا ایجاد شرح و همچنین تفسیر نیست، آن الگو موردهای آماده ای را در اختیار آن بازاریابان می گذارد تا به آن وسیله آن هم به بازاریابی محصولات شرکت بپردازند. هنگامی که بازاریابان هم باهوش باشند از آن مورد می توانند به خوبی بهره بری و استفاده کرده و همچنین جهت کسب و همچنین کار مزیت هایی را به همراه بیاورند. به آن ترتیب می باشد که می توانند دخل و درآمد کسب و همچنین کار را ارتقاء دهند و همچنین سبب موفقیت آن هم شوند.

توسعه طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید منسجم

قسمتی از حل نمودن مشکل مشتریان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول آن می باشد که اطمینان حاصل کنیم که با راهکار گزینشی، آن مشکل را بدتر نخواهیم ساخته یا ایجاد. با شناخت مشکل موجود به منزله نقطه شروع یک کار، تیم برنامه جذاب و جالب و خوب نویسی و همچنین طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول به خوبی قادر می باشد کار را به نحو احسنت به سرانجام برساند.

با توجه به مشکل مشتری، تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به دنبال چندین راهکار می گردد. گزینش مناسب ترین راهکار قادر می باشد سبب ارتقای کسب و همچنین کار می شود. هنگامی که مشکل مشتری معین و همچنین درک می شود، روند طراحی آسان تر می گردد. بدون توافق افراد تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول بر سر راهکار معین، آن هم ها نمی توانند انعطاف پذیری داشته باشند و همچنین در حل کردن مشکل ضعف دارند.

به روش مثال، هنگامی که تیم طراحی نیت و اراده دارد تا ویژگی های بسیاری را در یک محصول به صورت اغراق آمیر قرار دهد، مشکل عمده بروز می کند که با تعین هیچ راهکاری قادر نیست رفع گردد. به آن خاطر که مشتری با پیچیدگی ها و همچنین ابهاماتی در آن محصول رور به رو می می شود که حتی بهره بری و استفاده از آن هم محصول جهت کاربر دشوار می می شود. در آن جا می باشد که تیم طراحی با راهکار های جزئی و همچنین ساده قادر نیست مشکل را حل کند. تنها راه آن بحث و داستان آن می باشد که محصول را از پیچیدگی ها و همچنین ویژگی های اغراق امیز نجات دهد.

با الگوی BRUCE حالا دیگر افراد تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول توانایی آن را دارند که به هر راهکاری که مشکل مشتری را بدتر می کند، “نه” بگویند. جهت موفق شدن در آن باره بایست طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول خود را در عین ساده بودن، به گونه ای ساخته یا ایجاد کنید که به روش سازگاری مشکل مشتری را حل نماید و همچنین بهره بری و استفاده از آن هم را جهت مشتری خیلی قابل درک و همچنین ساده بسازد.

Planning%20Web%20Design2 تغییر در وبسایت و مرکز خبرهای جدید با تغییر الگوهای برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

بهره بری و استفاده از آن الگو ها در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید یک چالش می باشد

نهاد هایی که به دارا بودن ویژگی های زیاد متکی خواهند بود، تغییر ذهنیت شان به سمت آن الگو خیلی دشوار می باشد.

در هر صورت در صورتی که کسب و همچنین کار و همچنین یا ساوقتی از آن الگو بهره بری و استفاده نمود و همچنین کار های خود را با معین کردن معظلات و مسائل و مشکلات موجود مشتریان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول آغاز نمود، قادر می باشد مزیت های آن الگو را به روش واضح ببیند و همچنین به موفقیت دست یابد. به یاد داشته باشید که در آن استراتژی، مشتریان بایست در مرکز توجه قرار بگیرند. به آن ترتیب می باشد که می قدرت در بازار تجاری مرتبط به خودتان بدرخشید. آن الگوی BRUCE سبب می می شود تا دید افراد تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید باز می شود و همچنین با هوشیاری اکثرا و بیشتر راهکار های رفع معظلات و مسائل و مشکلات مشتریان خود را بیابند. از آن رو، محصول و همچنین یا طراحی سایتی که ایجاده می می شود قادر می باشد مشکل مخاطبان و همچنین مشتریان خود را حل نماید و همچنین انگیزه بیشتری به آن هم ها می دهد تا آن موردهای بهره بری و استفاده نمایند. علی رغم آن بحث و داستان اشخاص بیشتری به بهره بری و استفاده از آن هم ها ترغیب می شوند و همچنین در نهایت تجربه کاربری بهینه ای پدید می آید که قادر می باشد بحث و داستان ارزشمند و همچنین قابل توجه ای جهت هر کسب و همچنین کار باشد. مخاطبان و همچنین مشتریان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین یا محصول راجع به آن تجربه های بهینه خود با پیرامونی و همچنین دوستان خود صحبت می نمایند و همچنین به آن ترتیب می باشد که نام کسب و همچنین کار تو در همه جا نمایان می می شود. با پرتال ساز همراه باشید.

 

تغییر در وبسایت و مرکز خبرهای جدید با تغییر الگوهای برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید در تاریخ ۳ January 2017 | 11:32 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان طراحی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست