شنبه , آذر ۸ ۱۳۹۹
خانه / طراحي سايت / خطاهای مخرب در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

خطاهای مخرب در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

خطاهای مخرب در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

همواره رواج پیدا کرده می باشد که بعضی خطاها در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید رخ دهد. ولی باید توجه داشت بعضی از آن خطاها خیلی مخرب خواهند بود و همچنین احتمال دارد همه چیز یک طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید را بر هم بریزند. ما در آن نوشته به خطاهای پراهمیت اشاره می کنیم و همچنین به شرح آن هم می پردازیم. 

 

خطاهای مخرب در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

در ضمن راهکارهایی را نیز به تو عرضه می داریم تا قادر باشید در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود موفق باشید. بنابراین، از آن خطایات در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود دوری نمایید، بعد به آن وسیله متوجه خواهید شد که طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو از سایر رقیبان مناسب خواهد بود. به خاطر بسپرید که مخاطبان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به دنبال وبسایت و مرکز خبرهای جدید های می گردند که بتوانند به خوبی مستلزم و نیاز های شان را برطرف سازند، و همچنین آن امر هنگام و زمانی که حاصل می می شود که طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید بدون نقص باشد.

 

۱.پنهان نمودن دکمه بازگشت در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید.

بعضی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها جهت آنکه مانع خروج مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید گردند، دکمه خروج و همچنین یا بازگشت را در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید پنهان می سازند و همچنین یا هنگامی که کاربر روی دکمه بازگشت کلیک می نماید، نرم افزار مرورگر اینترنتی به آن هم ها جواب می دهد که آن امکان جهت آن هم ها نیست. در بعضی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها هم دکمه برگشت، به حالت غیر فعال و همچنین خاکستری نمایان می می شود.

پیشنهاد ما: هرگز آن کار را در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود تکرار ننمایید. پس نتیجه آن می شود که آن کار تنها اذیت شدن مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان می باشد و همچنین احتمال دارد هرگز به طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو باز نگردند.

Destructive%20errors%20in%20web%20design خطاهای مخرب در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

۲.باز نمودن صفحه جدید و تو و تازه در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

در قبل هنگامی که در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها با هر بار کلیک کاربر صفحه و همچنین یا تب تازهی باز می شد، مزیتی جهت آن هم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به شمار می رفت. ولی باید توجه داشت حالا آن مورد کاربران وبسایت و مرکز خبرهای جدید را آزار می دهد، به آن خاطر که قادر نیستند منبع هر صفحه را به درستی بیابند و همچنین سبب می می شود تا سرعت کامپیوتر و همچنین یا حتی خود طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید پایین بیاید و همچنین از آن رو، کاربر تجربه ناسازگاری از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به دست می آورد. تنها هنگام و زمانی که امکان باز نمودن صفحه و همچنین تب های جدید و تو و تازه را جهت مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید فراهم سازید که بخواهند لینکی از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو را باز نمایند. به خاطر بسپرید که هیچ کاربری از طراحی سایتی استقبال نمی نماید که سبب شلوغ شدن و همچنین نامرتب شدن مرورگرهای شان می می شود، به آن خاطر که آن امر آن هم ها را سردر گم می سازد.

۳.نگذاشتن شماره تماس و همچنین یا آدرس در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به نحوی کاربر به آسانی بتواند آن هم را بیابد.

در صورتی که در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید یا فروشگاه ساز خود نیت و اراده دارید تا موردهایی را به فروش برسانید، بایست راه های بسیاری را پیش رو مشتریهای خود بگذارید تا با تو تماس بگیرند. هوشمند ترین شیوه ممکن آن می باشد که قسمت “تماس با ما” را در جایی از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود بگذارید که واضح باشد و همچنین به آسانی یافت می شود. در آن صفحه بایست اطلاعات تماس، آدرس شرکت، آدرس ایمیل و همچنین غیره خود را بگذارید. آن لینک “تماس با ما” بایست در هر صفحه از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان وجود داشته باشد. حتی در صورتی که هیچ کس با تو تماس نگیرد، وجود آن اطلاعات نشانگر معتبر بودن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین کسب و همچنین کار تان می باشد و همچنین از آن رو قادر هستید اعتبار خود را افزایش دهید.

 

۴.لینک های خراب در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

لینک های ناسازگار یعنی لینک هایی که کاربر را با پیام خطای ۴۰۴ رو به رو می سازد، آن گونه لینک ها مایه افت هر طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین کسب و همچنین کاری می باشد. طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را آزمایش نمایید، سعی نمایید هر هفته آن کار را اجرا کنید تا مطمئن شوید که همگی لینک ها به درستی در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو کار می نماید. قادر هستید گزینه “تماس با وب مستر” را در فوتر طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود بگذارید تا هر زمان مخاطبان با لینک خرابی رو به رو شدند، به سرعت تو را در جریان بگذارند. از آن رو، راحت تر قادر هستید لینک های خراب موجود در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را شناسایی نمایید و همچنین مشکل آن هم ها را برطرف سازید.

۵.سرعت لود کم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

سرعت پایین بارگیری قادر می باشد سبب شکست هر طراحی سایتی می شود. مخاطبان بایست بتوانند با یک کلیک وارد طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان گردند. مطالعاتی اخیرا به وسیله محققین و همچنین طراحان وبسایت و مرکز خبرهای جدید انجام شده می باشد که نشان می دهد که خریداران و همچنین مخاطبان در دنیای اینترنت به روش مبه وسیله تنها جهت بارگیری طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ۴ ثانیه صبر می نمایند. در صورتی که بارگیری وبسایت و مرکز خبرهای جدید از آن مقدار و اندازه و میزان اکثرا و بیشتر باشد، کاربر طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید را ترک می نماید و همچنین دیگر هرگز به آن هم جا باز نمی گردد. عکس های پهناور و بزرگ و همچنین یا انیمیشن های فلشی و همچنین موردهایی از آن قبیل قادر می باشد سرعت وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان را کاهش دهد. سرعت پایین طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید یکی از بدترین مشکلاتی می باشد که یک طراحی وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید قادر می باشد داشته باشد. تجربه ای که مخاطبان از یک طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید نماید و همچنین کم سرعت به دست می آورند خیلی ناسازگار می باشد. بدتر از آن شرایط آن می باشد که آن مخاطبان از تجربه ناسازگار شان با دیگران نیز صحبت می نمایند.

 

۶.اطلاعات قدیمی و همچنین بروز نشده در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

مجددا می گویم، هیچ بهانه ای نیست که بخواهید مباحث و مطالب وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را قدیمی و همچنین بروز نشده نگاه دارید. مطلب و همچنین اطلاعات موجود در یک طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید نبایست قدیاست. هر روز خدا مطمئن شوید که مباحث و مطالب وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان بروز و همچنین جدید و تو و تازه می باشد. از درست بودن مباحث و مطالب طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان از نظر غلط املایی و همچنین گرامری نیز مطمئن شوید تا طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید غیر حرفه ای نداشته باشید. هیچ چیز بدتر از آن نیست که کاربر در متن های وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو، غلط های املایی و همچنین گرامری بیابد.

 

۷. سرج کردن ضعیف در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

در صورتی که بازدیدکننده طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به سرعت موردهایی را که می خواهد نیابد و همچنین به سادگی به موردهایی که می خواهد دسترسی پیدا ننماید، از وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو خارج می گردند و همچنین به سراغ رقیبان تان می روند. جهت یک کاربر وبسایت و مرکز خبرهای جدید خیلی خستگی آور می باشد که بخواهد چندین صفحه به عقب برگردد تا مورد که مد نظرش می باشد را بیابد. آن موضع سبب اتلاف وقت آن هم ها نیز می می شود. در صورتی که در هر صفحه از وبسایت و مرکز خبرهای جدید نوار سرچیی بگذارید، به آسانی قادر هستید به کاربران طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان کمک نمایید. آن نوار سرچ را در بالای صفحه، جایی که بازدید نماینده بتواند به آسانی آن هم را ببیند، بگذارید. آن نوار سرچ بایست به گونه ای در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید قرار بگیرد که در هر صفحه نمایشی که بازدید نماینده از آن هم بهره بری و استفاده می نماید، به وضوح دیده می شود. گذاشتن نقشه وبسایت و مرکز خبرهای جدید نیز در هر صفحه قادر می باشد به سرچی ساده مخاطبان تان کمک نماید. مخاطبان طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید بایست بتوانند با یک نگاه، موردهایی که به دنبال شان می گردند را در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو بیابند. در غیر آن صورت وبسایت و مرکز خبرهای جدید را ترک کرده و همچنین به طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های غیره ای رجوع می نمایند تا بتوانند مشکل خود را حل نمایند. سرج کردن در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید بایست به سایز ای جهت مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید سهل و همچنین راحت باشد که بتواند تجربه بهینه ای را جهت آن هم ها رقم بزند.

Destructive%20errors%20in%20web%20design2 خطاهای مخرب در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

۸.بهره بری و استفاده از مدل متنوع و گوناگون و مختلف فونت و همچنین رنگ های زیاد در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

بعضی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها خواهند بود که شامل صدها نوع فونت و همچنین چندین نوع رنگ متنوع و گوناگون و مختلف خواهند بود و همچنین از آن جهت، طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید آن هم ها خیلی شلوغ و همچنین نامرتب به نظر می آید. در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود تنها ۲ یا ۳ نوع فونت و همچنین رنگ به کار ببرید. از آن جهت راحت تر قادر هستید کاربران خود را متقاعد به بهره بری و استفاده و همچنین خرید از وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان نمایید. به خاطر بسپرید که بایست همواره طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را به گونه ای طراحی نمایید که در همگی ابزارها اعم از دسک تاپ و همچنین لپ تاپ و همچنین غیره به خوبی نمایان می شود و همچنین کاربر نبایست از بازدید آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید با مشکلی رو به رو می شود. قادر هستید پیش از نشر یافته شده نمودن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود، آن هم را در ابزار های مختلفی آزمایش نمایید تا به پس نتیجه آن می شود که مطلوبی برسید. از آن جهت طراحی سایتی خواهید داشت که کاربران را در هر ابزاری که کمک می گیرند به خود جلب می سازد.

 

۹.صفحه “Home یا منزل و خانه” طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید

ازجایی که احتمال دارد مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید بخواهند تا URL وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو را به دوستان خود بفرستد و همچنین با یا به دنبال اطلاعات غیره ای در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو باشند، مناسب می باشد تا دکمه HOME یا منزل و خانه وبسایت و مرکز خبرهای جدید را در هر صفحه بگذارید تا مخاطبان بتوانند به آسانی به آن هم دسترسی پیدا نمایند. غالبا وجود آن گزینه در بالا قسمت چپ هر صفحه از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید، مشکل را حل می کند.

 

۱۰.لینک گذاری طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید به اکانت های شبکه فرهنگی و اجتماعی تان

اکثر کسب و همچنین کار ها شامل صفحه های مخصوص به خودی در فیس بوک یا تویتر و همچنین یا وبسایت و مرکز خبرهای جدید های فرهنگی و اجتماعی غیره ای خواهند بود و همچنین در آن اکانت ها احتمال دارد عکس های و همچنین پست هایی را نشر یافته شده نمایند. تو قادر هستید به آن شیوه در رسانه های فرهنگی و اجتماعی، حضور تجاری خود را اثبات نمایید و همچنین اکثرا و بیشتر بدرخشید. در صورتی که گزینه و همچنین آیکون های شبکه فرهنگی و اجتماعی را در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود قرار ندهید، خطای بزرگی کرده اید و همچنین سیل عظیمی از کاربران و همچنین مشتریهای خود را از دست خواهید داد. تو قادر هستید به وسیله رسانه های فرهنگی و اجتماعی به بازاریابی کسب و همچنین کسب و کار خود بپردازید و همچنین اشخاصی را به مشتریهای کسب و همچنین کار و همچنین طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود تغییر پیدا کردن نمایید. در صورتی که آن مورد را در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود مراعات نمایید، قادر هستید کاربران بسیاری را به وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود جذب کرده و همچنین از آن هم ها دخل و درآمد زایی نمایید. با پرتال ساز همراه باشید. 

 

خطاهای مخرب در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید در تاریخ ۶ January 2017 | 11:44 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان طراحی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست