شنبه , بهمن ۴ ۱۳۹۹
خانه / طراحي سايت / طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید را با پرسش هایی از خود شروع کنید

طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید را با پرسش هایی از خود شروع کنید

طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید را با پرسش هایی از خود شروع کنید

هر کسی که در کسب و همچنین کاری مشغول می باشد حتما تا به حال، طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید شرکت خود را طراحی مجدد نموده می باشد و همچنین در آن باره به تو حتما خواهند گفت: آن طراحی مجدد به علت وجود ضعف هایی در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید نیست. طراحی نمودن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو احتمال دارد پهناور و بزرگ ترین چالشی باشد که در بازاریابی کسب و همچنین کار تان با آن هم رو به رو هستید.

ولی باید توجه داشت نبایست آن چنین باشد.

طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید را با پرسش هایی از خود شروع کنید

هنگامی که پرسش های معقولی از خود بپرسید، می توانید در طراحی مجدد از اتلاف وقت پیشگیری نمایید و همچنین از آن روند خسته نشوید و همچنین در دراز مدت دخل و درآمد خیلیی را به دست آورید. در آن نوشته ۵ سوال پراهمیت هست که می توانید پیش از شروع نمودن طراحی مجدد وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان از خود بپرسید و همچنین بعد شروع به انجام آن روند نمایید.

Redesigned%20Website2 طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید را با پرسش هایی از خود شروع کنید

 

۱.هدف طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید جدید چیست؟

پیش از آنکه روند طراحی مجدد را شروع نمایید، خیلی پراهمیت می باشد تا راجع به مباحث و مطالب وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نمایید، از آن رو، تو درک واضحی از آنکه بایست در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید جدید چه موردهایی بگذارید، کسب می نمایید. آیا می خواهید تا اشخاص و همچنین مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید از طراحی وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو خرید کنند؟ در خبرنامه عضو بشوند؟

هر چه درک تو از عملکردهایی که می خواهید مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید انجام دهند، واضح تر باشد، راحت تر ایجادمان اطلاعاتی را در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید جدید خود می سازید و همچنین خود و همچنین مخاطبان را با نتایج مثبت ، خشنود خواهید کرد.

۲.چه چیزهایی در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید جدید اصولی و کاربردی می باشد و همچنین چه موردهایی اصولی و کاربردی نیست؟

پیش از آن که طراحی مجدد وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را شروع نمایید، به طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید کنونی خود فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نمایید و همچنین موردهایی که می خواهید در وبسایت و مرکز خبرهای جدید جدید نگه دارید و همچنین موردهایی که می خواهید حذف نمایید را معین سازید. آیا شکایت ها و همچنین ناراضیتی هایی را از سوی بازدیدکننده های و همچنین مشتری های وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود داشته اید؟ می توانید به وسیله تجزیه و همچنین تحلیلگرهای گوگل به بعضی معظلات و مسائل و مشکلات موجود در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید پی ببرید؟

جهت مثال، در صورتی که بازدیدکننده های وبسایت و مرکز خبرهای جدید در نظر داشته باشند که در صفحه های معینی حضور یایند، به آن که چه مولفه هایی و همچنین یا مطالبی آن تشویق را در آن هم ها به وجود آورده می باشد، پی ببرید. در صورتی که دقت نمایید که مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید در کدام مکان از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید اکثرا و بیشتر کلیک می نمایند، اکثرا و بیشتر می توانید در روند طراحی مجدد موفق شوید.

در آن شرایط اکثرا و بیشتر بایست روی داده های تجزیه و همچنین تحلیلی دقت نمایید تا حس ششم خود. CURT SCHWAB بنیان گذار و همچنین مدیر اجرایی شرکت دیجیتالی BLUE WATER در آن باره می گوید:” اراده و تصمیم راسخ گیری بر اساس داده های تجزیه و همچنین تحلیلی به جای احساسات، برترین گزینه در طراحی مجدد طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها می باشد. همواره دشوار می باشد به آن طریق به طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود نگاه بی اندازید، ولی باید توجه داشت آن داده ها و همچنین اطلاعات به تو دروغ نمی گویند.”

۳. “موردهای اجباری” و همچنین “موردهای اختیاری” در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان به چه ترتیب می باشد؟

هنگامی که وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را مجددا طراحی می نمایید، آسان می باشد که موردهایی را در فروشگاه ساز و همچنین طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود بیابید که واقعا نیازی نیست که وجود داشته باشند.

SCHWAB در آن باره می گوید: “بایست آن قضییه را درک نمایید که طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو یک کار معینی نیست که همه می شود و همچنین پایان داشته باشد. بلکه بایست همواره بروزرسانی ها و همچنین تغییراتی را جهت بهینه سازی شدن وبسایت و مرکز خبرهای جدید بر اساس عکس العمل ها و همچنین بازخورد های مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود ساخته یا ایجاد نمایید.

۴.آیا اخیرا از سیستم مدیریت مطلب بهره بری و استفاده نموده ام، در صورتی که آن چنین می باشد، آن سیستم جهت من به چه نحوی کار می کرد؟

ساخته یا ایجاد طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید با بهره بری و استفاده از سیستم مدیریت مطلب یا CMS در سال شمسی اخیر خیلی مورد توجه بوده می باشد. CMS های محبوب، نظیر وردپرس، دروپال و همچنین جوملا به تو فرصت می دهد تا به آسانی مباحث و مطالب طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را بدون مستلزم و نیاز به دارا بودن اطلاعات برنامه جذاب و جالب و خوب نویسی، بروزرسانی نمایید.

Redesigned%20Website1 طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید را با پرسش هایی از خود شروع کنید

در صورتی که تا به حال از سیستم مدیریت مباحث و مطالب وبسایت و مرکز خبرهای جدید بهره بری و استفاده نکرده اید، بایست در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید جدید خود آن هم را به کار ببرید. در صورتی که از پیش هم آن CMS را داشته اید، هنگام و زمانی که را اختصاص دهید تا دریابید که آیا در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید جدید هم به کار تو می آید و همچنین مستلزم و نیاز های تو را تامین می کند یا خیر. در صورتی که آن چنین نیست، بایست در بازار به دنبال یک سیستم مدیریت مباحث و مطالب وبسایت و مرکز خبرهای جدید دیگر باشید تا گزینه مناسبی را بیابید.

۵. آیا آن طراحی مجدد را بایست در منزل و خانه انجام دهم یا بایست از یک شرکت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید کمک بگیرم؟

هنگامی که به آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می نمایید که طراحی مجدد وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را در منزل و خانه و همچنین به وسیله خودتان اجرا کنید و همچنین یا از یک شرکت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید کمک بگیرید، خیلی پراهمیت می باشد تا مسئولیت ها و همچنین وظایف آن روند را درک نمایید و همچنین به روش صادقانه معین نمایید که آیا پس آن موردهای بر می آیید یا خیر. احتمالا وسوسه انگیز باشد که به منظور صرفه جویی در هزینه ها، بخواهید طراحی مجدد وبسایت و مرکز خبرهای جدید را در منزل و خانه اجرا کنید، ولی باید توجه داشت در صورتی که اشخاص غیره ای در آن راستا کمک بگیرید که در آن باره خیلی تخصص دارند، می توانند در آن روند تو را یاری کنند.

SCHWAB در آن باره می گوید: “در صورتی که اراده و تصمیم راسخ می گیرد که آن کار را در منزل خود اجرا کنید، با دقت به منابعی که در اختیار دارید نگاه نمایید و همچنین روی آن هم ها فوکوس نمایید. جهت دارا بودن یک طراحی مجدد موفق، تو مستلزم و نیاز به یک تیم کامل دارید که دربردارنده اشخاصی می می شود که شامل تجربه و مهارت بالا و همچنین تخصص بازاریابی آنلاین، نوشتن متن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید، طراحی نمودن ، برنامه جذاب و جالب و خوب نویسی و همچنین مدیرت کار خواهند بود. وجود آن اشخاص در تیم طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید مجدد خیلی الزامی می باشد.” با پرتال ساز همراه باشید. 

طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید را با پرسش هایی از خود شروع کنید در تاریخ ۲۹ December 2016 | 12:27 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان طراحی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست