یکشنبه , خرداد ۵ ۱۳۹۸
خانه / بازاريابي / مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR – مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR – مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR – مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

 

مدل داگمار DAGMAR

مدل داگمار پس نتیجه آن می شود که بررسی انجمن ملی تبلیغات ANA می باشد که خاطر نشان می‌نماید که تبلیغات جهت دستیابی به اهداف مشخصی می باشد و همچنین تبلیغات متغایر و متفاوت به منظور دستیابی به اهداف متعدد صورت می‌پذیرد.

DAGMAR Model مدل داگمار تبلیغات اثربخشی تبلیغ مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR – مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

DAGMAR  : Defining Advertising Goals for Measured Advertising Responses

مدل داگمار  : تعریف اهداف تبلیغاتی جهت ارزیابی پاسخگویی به تبلیغات

وظیفه تبلیغات به صورت ساده و همچنین مشخص عبارت می باشد از برقراری ارتباط  و همچنین انتقال اطلاعات به مخاطبی مشخص که به دنبال ساخته یا ایجاد یک چهارچوب ذهنی جهت مخاطب و همچنین وادار نمودن او همچنین به عمل ویژه ای می باشد. موفقیت یا شکست تبلیغات ، به آنکه چگونه اطلاعات به صورت دوست داشتنی و جذاب به مخاطب در زمان مناسب و همچنین با هزینه معقول منتقل گردد، کاملا بستگی دارد. پس وظیفه تبلیغات ، وظیفه برقرار ارتباط با مخاطب خاص می باشد جهت اثرگذاری بر او همچنین در یک دوره زمانی خاص می باشد.

 

هفت ویژگی مدل داگمار

۱-    اهدا ف تبلیغات ، اهدافی ارتباط خواهند بود

تبلیغات تنها یکی از اجزاء آمیخته بازاریابی Marketing Mix همه شرکت‌ها می باشد. بنابراین در تمام شرایط یک هدف مشخص جهت تبلیغات ، رسیدن به اهداف ارتباطی می باشد.

۲-  اهداف بایستی و حتما نوشته شده باشد

مدل داگمار گفتن می‌نماید که اهداف تبلیغات بایستی و حتما به صورت شفاف نوشته شده باشد تا همه اشخاص از کارهایی که در حال انجام شدن می باشد ، آگاه باشند.

۳- تبلیغات بایستی و حتما بر اساس اثربخشی و همچنین تعداد مواجه ارزیابی گردد

در مدل داگمار ، آنکه چه تعداد از  اشخاص بایستی و حتما یک تبلیغ مواجه شده‌اند ، اصلا مهم نیست، مهم نیست که اعداد نجومی خواهند بود یا خیر . در مدل داگمار مهم آن می باشد که آیا اهداف ارتباطی از پیش مشخص کردن شده ، حاصل شده می باشد یا خیر .

۴-  تبلیغات از طریق سلسله‌مراتب تاثیرات و همچنین اثرات ارتباطی عمل می‌کند

مدل داگمار در ارتباط و رابطه با سطوح سلسله‌مراتب و همچنین ارتباط آن هم‌ها در طول زمان در پاسخ به فعالیت‌های تبلیغاتی نهاد ، خیلی زیاد مشخص می باشد. یک سری از گام‌های ذهنی وجود دارد که از طریق آن هم یک نام تجاری بایستی و حتما صعود نموده و همچنین ارتقاء یابد تا مورد پذیرش واقع گردد . فردی ممکن می باشد شروع به معرفی یک برند در بازار نماید. وظیفه ابتدایی و اولیه برنداین می باشد که با افزایش آگاهی از برند ، برند به یک سطح بالاتر در سلسه مراتب دست یابد.

مدل داگمار در تبلیغات dagmar مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR – مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR – مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

گام اول آن می باشد که برند در خصوص خود به مخاطبین هدف ، چیزهایی بیاموزد. مثل شخصیت برند ، القاء تداعیات برند مد نظر و همچنین احساسات. برند بایستی و حتما گفتن نماید که از کدام نقطه نظرات با سایر رقبا متغایر و متفاوت می باشد. چه کسی از آن نقاط نیرو ، سود می‌برند . در حالت ، مخاطب ناآگاه را به سوی آگاهی می‌برد.

گام بعدی گام درک می باشد که ضمیمه ساز متقاعدشدن و همچنین عمل نهایی ( خرید ) مخاطب می باشد. مرحله عمل نهایی شامل اقدامات ناگهانی در بخشی از خریداران می باشد، مانند اراده و تصمیم راسخ به خرید از یک نام تجاری جهت اولین بار، بازدید از یک نمایشگاه یا درخواست اطلاعات می باشد .

تشریح عناصر مدل داگمار :

 • Unawareness ناآگاهی، ناگاهی از وجود برند و همچنین یا سرویس ها و خدمات و همچنین محصولات
 •  Awareness آگاهی، آگاه نمودن مشتری احتمالی از وجود برند و همچنین یا سرویس ها و خدمات و همچنین محصولات
 • Perception  درک ، کمک به مشتری به تفسیر معنی و همچنین مفهوم کالا، ایده، کاربرد و همچنین روش بهره بری و استفاده از محصول و همچنین درک صحیح از آنان
 • Convincing متقاعد کردن، تلاش جهت ساخته یا ایجاد علاقه و همچنین اشتیاق به خرید در مشتری و همچنین رفع ابهام و همچنین پاسخگو به پرسش‌های او همچنین
 • Action عمل نهایی یا مرحله خرید، اراده و تصمیم راسخ نهایی خریدار تحت تأثیر شیوه برقراری ارتباط با او همچنین جهت معرفی ویژگی‌های کالا یا خدمت
 • پیش از انتخاب رسانه ، وجود یک برنامه جذاب و جالب و خوب تبلیغات خلاقانه ضروری می باشد

هنگامی‌که در شروع اراده و تصمیم راسخ‌گیری جهت تبلیغات به نوع رسانه فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنید و همچنین بعد سایر موارد مرتبط به تبلیغات ، مشخص می باشد که تعداد مواجه جهت تو از پس نتیجه آن می شود که و همچنین اثر کمپین تبلیغاتی جهت تو اهمیت اکثرا و بیشتر دارد . اراده و تصمیم راسخ‌گیری استراتژیک یا اراده و تصمیم راسخ‌گیری خلاقانه در خصوص نوع پیام  تبلیغ ، دائما در ارتباط مستقیم با اثری می باشد که نیت و اراده دارید از طریق برقراری ارتباط بر مخاطب خویش بگذارید. بنابراین اراده و تصمیم راسخ‌گیری خلاق بایستی و حتما ابتدا رخ دهد.

 • معیارهای ارزیابی بایستی و حتما قبل از اجرای کمپین تعریف شوند

در مدل داگمار ، روش بررسی ویژه ای جهت مقدار و اندازه‌گیری اثربخشی تبلیغات پیشنهاد می‌می شود که شامل مشخص کردن معیارهای مرتبط با هدف کمپین تبلیغاتی ، پیش از شروع و همچنین سپس مقدار و اندازه‌گیری انحراف آن کمپین از معیارها از پیش مشخص کردن شده که نشان دهند اثربخشی ارتباط می باشد.

 • معیارهای ویژه ای بایستی و حتما مشخص کردن می شود

تعریف معیارهای ارزیابی غیرممکن می باشد مگر آنکه اهداف به روش خاص از نظر مقدار و اندازه‌گیری عملیاتی مشخص و همچنین دسته‌بندی‌شده باشند. آن به آن معنی می باشد که تبلیغات بایستی و حتما قسمت و بخش ویژه ای از بازار را هدف گیرد، دوره‌های زمانی ویژه ای را مد نظر داشته باشد، و همچنین دوباره با توجه به قسمت و بخش دستمزد در یک دوره زمانی خاص مشخص می شود.

مثال : شرکت تولید جوراب شلواری مخصوص زنان و دختران جوان  
بازار ۶۵۰ هزار زن در طول روز جوراب شلواری می‌پوشند
اهداف بازاریابی ۱۲۰۰ نقطه فروش جهت فروش ۱۵ میلیارد تومان در مدت ۳ سال شمسی
اهداف تبلیغاتی ۱-    افزایش آگاهی از برند تا ۶۰% در مدت یک سال شمسی

۲-    پیام تبلیغاتی : ضد خستگی و همچنین تاثیر بر زیبایی پا در طی یک سال شمسی

مثال :  شرکت تولید وسایل الکتریکی
بازار ۷ میلیون فرد یا شخص مشتری بالقوه
اهداف بازاریابی افزایش تعداد نمایندگی‌ها جهت فروش ۹ میلیارد به ۴۰۰ نقطه در کشور در مدت ۲ سال شمسی
اهداف تبلیغاتی افزایش آگاهی از برند تا ۶۰% در مدت یک سال شمسی

داگمار شامل دید وسیع و همچنین نفوذ بالا می باشد. موارد و نکات مرتبط با مدل داگمار با شور و همچنین شوق بالایی توسط طیف گسترده‌ای از محققان حوزه تبلیغات و همچنین توسط آژانس تبلیغاتی و همچنین همچنین در چندین شرکت پهناور و بزرگ مانند جنرال موتورز پذیرفته شده می باشد.

مدل داگمار از موارد و نکات زیر مورد انتقاد قرار می‌گیرد :

 1. بعضی معتقدند که هر یک از عناصر ارتباطی بازاریابی بایستی و حتما با توجه به اثرگذاری بر فروش نهاد مورد ارزیابی قرار گیرد، به جای آنکه هدف تقریبا متوسط باشد، مقدار و اندازه‌گیری می شود ، به جای آنکه به عنوان یک عامل میانی غیر اصلی مدنظر قرار گیرد.
 2. معظلات و مسائل و مشکلات اجرای ذاتی در مدل داگمار باعث می‌گردد که بسیاری به بهره بری و استفاده از آن هم تمایل نداشته باشند. تهیه چک لیست به گفتن جزئیات کافی جهت اجرای آن رویکرد کمک نمی‌کند.
 3. معظلات و مسائل و مشکلات مفهومی و همچنین مقدار و اندازه‌گیری ، از خصوصیات روش داگمار می باشد.
 4. بر طبق نظر منتقدان، تنها معیار مرتبط به اهداف تبلیغاتی، فروش می باشد. ولی باید توجه داشت بسیاری از تبلیغ‌ها هرگز نمی‌توانند افزایش فروش را به دنبال داشته باشد یا نمی‌توانند به مقدار و اندازه مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری آن هم را افزایش دهد، ولی باید توجه داشت تنها و فقط قادر به دستیابی به اهداف ارتباطی خواهند بود. تبلیغات تنها زمانی موثر می باشد که مصرف‌کنندگان را به خرید متقاعد نماید.
 5. به مدل داگمار حمله و همچنین انتقاد فراوانی می‌می شود . آنان معتقدند که آن مدل  تنها و فقط جهت نهاد‌های پهناور و بزرگ قابل اجرا می باشد و همچنین جهت نهاد‌های کوچک امکان پذیر نیست. مشخص کردن اهداف مشخص، نوشتن و همچنین بررسی کردن معیارهای قابل‌مقدار و اندازه‌گیری، یک برنامه جذاب و جالب و خوب مدیریتی و همچنین بررسی خیلی زیاد گران و همچنین سخت را پیشنهاد می‌نماید.

 

مباحث و مطالب مرتبط :

 • ارزیابی اثربخشی تبلیغات

مباحث و مطالب آن وبسایت و مرکز خبرهای جدید شامل حمایت از حق مؤلف و همچنین مترجم بوده و همچنین هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قوانین و قانونی دارد

نوشته مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR – مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات اولین بار در تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT. پدیدار شد.

منبع: iranmct.com

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

برندینگ ۳۶۰ درجه و همچنین برندینگ ۷۲۰ درجه – برندینگ جامع استراتژیک

برندینگ ۳۶۰ درجه و همچنین برندینگ ۷۲۰ درجه – برندینگ جامع استراتژیک برندینگ ۳۶۰ درجه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست