یکشنبه , خرداد ۵ ۱۳۹۸
خانه / بازاريابي / مفاهیم مدیریت استراتژیک ( برنامه جذاب و جالب و خوب استراتژی – چشم انداز – ماموریت – رسالت – خط مشی – هدف )

مفاهیم مدیریت استراتژیک ( برنامه جذاب و جالب و خوب استراتژی – چشم انداز – ماموریت – رسالت – خط مشی – هدف )

مفاهیم مدیریت استراتژیک ( برنامه جذاب و جالب و خوب استراتژی – چشم انداز – ماموریت – رسالت – خط مشی – هدف )

مفاهیم مدیریت استراتژیک

مفاهیم مدیریت استراتژیک پایه و همچنین اساس علم مدیریت استراتژیک می باشد. بنابر آن در صورتی که نیت و اراده برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک جهت نهاد خود را دارید بایستی و حتما با مفاهیم مدیریت استراتژیک آشنا شوید.

مفاهیم مدیریت استراتژیک چشم انداز ماموریت هدف رسالت مفاهیم مدیریت استراتژیک ( برنامه جذاب و جالب و خوب استراتژی – چشم انداز – ماموریت – رسالت – خط مشی – هدف )

استراتژیست‏‌ کیست ؟

استراتژیست‏‌ها افرادی خواهند بود که مسئول موفقیت یا شکست نهاد می‏باشند. استراتژیست‏‌ها شامل عنوان‏های متنوع و گوناگون و مختلف شغلی خواهند بود، مانند مدیر عامل، ریاست، مالک، ریاست هیئت مدیره، مدیر اجرایی، ریاست دانشگاه، ریاست دانشکده یا کار‏آفرین. استراتژیست‏‌ها بایستی و حتما از دیدگاه هزینه‌‏ها و همچنین منافع بالقوه‏‌ای که مسائل فرهنگی و اجتماعی ( مسئولیت‌‏هایی که شرکت در قبال گروههای ذی‏نفع دارد  – CSR مسئولیت فرهنگی و اجتماعی شرکت‌ ) جهت نهاد دارند به موضوع نگاه کنند و همچنین به آن هم دسته از پیشامد جدید‏‌های فرهنگی و اجتماعی توجه نمایند که منافع نهاد را به بهترین شکل ممکن تامین می‏‌نماید.

چشم انداز چیست ؟  ( بیانیه چشم انداز ) Vision

آرزوهای نهاد‌ها را می‌تواند در قالب یک بیانیه ، تحت عنوان بیانیه چشم‌انداز معرفی نماییم. چشم‌انداز به مخاطبین نهاد در خصوص آنکه در  بعدی نسبتا دور می‌خواهیم به کجا برسیم ، توضیحاتی ارائه می‌دهد. اعضا نهاد بایستی و حتما بتوانند نسبت به چشم‌انداز نهاد احساس تعلق نمایند. بایستی و حتما سعی نمایید که در مرحله‌ نوشتن یا بازنویسی چشم‌انداز ، از نقطه نظرات نیروهای انسانی از تمام سطوح بهره بری و استفاده نمایید و همچنین در پایان بعد از تعریف چشم انداز ، آن هم را به اطلاع همه اشخاص نهاد برسانید. بایستی و حتما هر فرد جدید که استخدام میگردد ، حتما با چشم انداز نهاد کاملا آشنا شده باشد.

ماموریت چیست؟  رسالت چیست ؟ ( بیانیه ماموریت – بیانیه رسالت ) Mission

ماموریت یا رسالت نهاد، سندی می باشد که یک نهاد را از سایر سازمانهای مشابه متمایز می‌‏نماید. ماموریت نهاد نشاندهنده طیف فعالیت، از نظر محصول و همچنین بازار می‏می شود. بطور کلی ماموریت نموداری می باشد که مسیر بعدی نهاد را مشخص می‏نماید.

تعریف فرصتها و همچنین تهدیدهای خارجی ( نقاط فرصت / نقاط تهدید)   Strengths / Threats

فرصت‌ها و همچنین تهدیدهای محیطی که در بیرون از نهاد وجود دارند به مقدار و اندازه و میزان بسیاری خارج از کنترل نهاد می‏باشند. از آن رو، جهت گفتن آنها از واژه خارجی بهره بری و استفاده می‏‌کنند. به روش کلی فرصت‌ها و همچنین تهدیدهای خارجی رویدادها و همچنین روندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، فرهنگی، بوم‏‌شناسی، محیطی، سیاسی، قوانین و قانونی، دولتی، فن‏‌آوری و همچنین رقابتی می باشد که می‌‏توانند به مقدار و اندازه و میزان بسیاری در بعدی به نهاد منفعت یا زیانی برسانند. به عنوان مثال، در باره فن‏آوری اطلاعات ،افزایش خطوط تلفن در کشورهای توسعه نیافته نوعی فرصت جهت بسیاری از شرکت‏ها به حساب می‏‌آید.

محیط خارجی معمولا به کلان و همچنین رقابتی تقسیم می شوند. اصولا محیط کلان قابل کنترل و همچنین مدیریت نیستند و همچنین شرکت بایستی و حتما درابتدا عوامل اثرگذار را شناسایی نماید و همچنین سپس با پیش‌بینی روند شاخص های مذکور در سال شمسی‌های برنامه جذاب و جالب و خوب، نوع ­اثرگذاری ­آنها و همچنین مقدار و اندازه و میزان ­اثرگذاری ­را مشخص کردن ­نماید. در آن صورت فرصت‌­ها ( عوامل پیش برنده ) و همچنین تهدیدها (عوامل بازدارنده) مشخص خواهند شد. جهت مثال، ممکن می باشد جهت بانک مقدار و اندازه و میزان نقدینگی یک شاخص کلان اقتصادی اثرگذار برسودآوری و همچنین به طورکلی تر، رشد وبقای بانک باشد. در آن صورت بایستی و حتما روند آتی آن هم پیش‌بینی می شود و همچنین سپس نقش و همچنین اهمیت آن هم و همچنین مقدار و اندازه و میزان و همچنین نوع اثرگذاری مشخص کردن گردد.

محیط رقابتی به بازارکار شرکت اطلاق می می شود. درآن محیط مجموعه‌ای از عرضه کنندگان محصولات وخدمات حضوردارند وباهمدیگر به رقابت می پردازند.آن محیط تاحد بسیاری قابل مدیریت می باشد. بااین حال،بر آن محیط قاعده بازی و همچنین جایگاه‌یابی حاکم می است و خواهد بود.حضور رقبا با استراتژی‌های متنوع و گوناگون و مختلف وگاهی نامشخص محیطی مثل صحنه جنگ را بوجود می آورد. می‌قدرت گفت که حاضرین در صحنه جهت سهم بازارمی جنگند وبا عواملی زیرا و به درستی که آمیخته بازار، به بازی وارد می شوند.

در آن محیط نیز بایستی با شناسایی عوامل وشاخص های متنوع و گوناگون و مختلف ونقش آنها به مشخص کردن فرصت‌ها وتهدیدها پرداخت با آن حال، به آن دسته فرصت‌ها وتهدیدهای رقابتی می‌گویند. درهنگام تحلیل استراتژیک، همه عوامل فوق درکنار هم، تحلیل گر را درشناسایی شزایط محیط خارجی کمک می‌نمایند.

تعریف نقاط نیرو و همچنین ضعف داخلی ( نقاط نیرو / نقاط ضعف) Weaknesses / Opportunities

نقاط نیرو و همچنین ضعف داخلی در زمره فعالیت‌های قابل کنترل نهاد قرار می‏گیرند که نهاد آنها را به شیوه‏ای خیلی زیاد عالی یا خیلی زیاد ضعیف انجام می‏‌دهد. آنها در سایه فعالیت‌های مدیریتی، بازاریابی، مسائل اقتصادی و مالی، تولید، بررسی و همچنین توسعه و همچنین سیستم‌های اطلاعاتی بوجود می‌آیند. نهاد‌ها می‏‌کوشند استراتژی‌هایی را به اجرا در‏آورند که نقاط نیرو داخلی تقویت می شود و همچنین ضعف‏های داخلی برطرف گردد یا بهبود یابند.

می‌‏قدرت هدفهای بلند مدت را به صورت پس نتیجه آن می شود که‌‏های ویژه ای تعریف کرد که نهاد می‏کوشد در تامین ماموریت خود بدست آورد. مقصود از دوره بلند مدت دوره‏ایست که بیش از یکسال باشد. هد‏ف‌های بلند مدت به شرکت کمک می‏کنند ارزیابی‌ها را انجام دهد، هم افزایی کند، اولویت‌ها را مشخص کردن نماید، مسائل را مطابق و یکدست کند و همچنین جهت برنامه جذاب و جالب و خوب‌‏ریزی، سازماندهی، ساخته یا ایجاد انگیزه در کارکنان و همچنین کنترل فعالیت‏‌های شرکت به شیوه‏ای اثربخش عمل نماید. هدف‌های بلندمدت می‏توانند چالشگر، قابل سنجش، باثبات، معقول و همچنین روشن باشند.

استراتژی چیست ؟

استراتژی‌ها ابزاری خواهند بود که شرکت می‏تواند بدان وسیله به هدف‌های بلند مدت خود دست یابد. استراتژی‌های شرکت می‌‏توانند بصورت گسترش دادن فعالیت در سطح جغرافیایی، تنوع بخشیدن به فعالیت‌های موجود، خرید شرکتهای دیگر، تولید و همچنین عرضه محصول، رسوخ در بازار، کاهش دادن هزینه‌‏ها، فروش اقلامی از دارایی‌ها، تفویض بسیاری از اختیارات و همچنین تشکیل مشارکت‌های خصوصی باشد

هدف سالانه چیست ؟

هدف‌های سالانه هدف‌های کوتاه‏ مدت خواهند بود که شرکت جهت رسیدن به هدف‌های بلند‏ مدت بایستی و حتما به آنها دست یابد. در یک شرکت پهناور و بزرگ آن هدف‏‌ها بایستی و حتما برحسب کل شرکت، قسمت و بخش‌ها (واحدهای مستقل) و همچنین واحدهای وظیفه‌ای مشخص کردن شوند. در صحنه اجرای استراتژی‌ها، هدف‌های سالانه از اهمیت ویژه ای برخوردارند در حالی که در تدوین استراتژی‌ها ، هدف‌های بلند مدت از اهمیتی ویژه برخوردار می‏‌باشند. از طرف دیگر،هدف‌های سالانه مبنایی جهت تخصیص منابع به حساب می‏‌آیند.

خط‏ مشی‏ چیست؟ سیاست  Policy

خط ‏‌مشی، ابزاری می باشد که بدان وسیله می‏قدرت هدفهای سالانه دست یافت. مقصود از خط مشی(سیاست)، رهنمودها، مقررات و همچنین رویه‏هایی می باشد که شرکت جهت دستیابی به هدفهای اعلان شده رعایت می‏کند. هنگام اراده و تصمیم راسخ‏گیری، از سیاستها بعنوان رهنمود بهره بری و استفاده می‏می شود . همچنین سیاستها مشخص کردن کننده شرایط روزمره و همچنین تکراری شرکت می‏باشند.

تفاوت برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی و همچنین مدیریت استراتژیک

در بسیاری از مکاتب، برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی و همچنین مدیریت استراتژیک معادل یکدیگر در نظر گرفته شده اند. لیکن طبق نظر غالب اندیشمندان، برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی استراتژیک معادل با بررسی کردن محیطی و همچنین تدوین استراتژی می باشد و همچنین مدیریت استراتژیک معادل با مراحل فوق به همچنین و علاوه مراحل اجرا و همچنین ارزیابی می‌باشد.

مبحث فوق از دهه هشتاد آخر گرفت. هنگامی که تغییرات شدید ومستمر شرایط محیطی موجب شد تا به اصل داشتن برنامه جذاب و جالب و خوب به دید شک نگریسته می شود و همچنین مدیران شرکت‌ها آن هم را امری بی فایده بدانند. مینتزبرگ شامل صاحب نظرانی بود که بر اهمیت اجرا تاکید فراوان نمود. او همچنین دربحثی دیگر،میان استراتژی تدوین شده، ظهوریافته ومحقق شده تفاوت قائل شد تا نشان دهد لزوما آنچه تدوین می می شود در اجرا دنبال نمی می شود.پیروان مکتب برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی نیز استدلال خودرا داشتند.آنها به آن نقطه اشاره دارند که در صورتی که برنامه جذاب و جالب و خوب به روش مناسب تدوین می شود وهمه ابعاد را دربرگیرد ،آنگاه در اجرا نیز با مشکل روبرو نخواهد گردید. همه آن مباحث موجب گردید تا مراحل اجرا و همچنین ارزیابی نیز با تاکید بیشتری در فرایند برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی قرار گیرند و همچنین نام مدیریت استراتژیک بر آن هم گذاشته می شود.

تفاوت طرح ریزی و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی استراتژیک

بر اساس ادبیات موضوع، طرح ریزی استراتژیک در سطح کلان و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی در سطح عملیاتی مطرح می می شود.در بسیاری از کتب ومنابع مرتبط به موضوع ،از لفظ برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی جهت کل مراتب وسطوح استراتژی بهره بری و استفاده می می شود.

 

مطلب مرتبط : 

  • فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در مقابل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک
  • ماتریس TOWS چیست ؟ تفاوت ماتریس TOWS با  تحلیل SWOT  در کجاست ؟
  • تحلیل SWOT چیست ؟ بررسی کردن کاربرد SWOT در استراتژی بازاریابی

تیم مشاوران مدیریت ایران : مباحث و مطالب آن وبسایت و مرکز خبرهای جدید شامل حمایت از حق مؤلف و همچنین مترجم می باشد و همچنین هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قوانین و قانونی دارد.

نوشته مفاهیم مدیریت استراتژیک ( برنامه جذاب و جالب و خوب استراتژی – چشم انداز – ماموریت – رسالت – خط مشی – هدف ) اولین بار در تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT. پدیدار شد.

%name مفاهیم مدیریت استراتژیک ( برنامه جذاب و جالب و خوب استراتژی – چشم انداز – ماموریت – رسالت – خط مشی – هدف )
منبع
تازه ترین و جدیدترین آموزش ها در باره بازاریابی : مفاهیم مدیریت استراتژیک ( برنامه جذاب و جالب و خوب استراتژی – چشم انداز – ماموریت – رسالت – خط مشی – هدف )

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

برندینگ ۳۶۰ درجه و همچنین برندینگ ۷۲۰ درجه – برندینگ جامع استراتژیک

برندینگ ۳۶۰ درجه و همچنین برندینگ ۷۲۰ درجه – برندینگ جامع استراتژیک برندینگ ۳۶۰ درجه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست