سه شنبه , آذر ۱۱ ۱۳۹۹
خانه / طراحي سايت / چگونه صفحه پرداخت فروشگاه ساز خود را طراحی کنیم؟

چگونه صفحه پرداخت فروشگاه ساز خود را طراحی کنیم؟

چگونه صفحه پرداخت فروشگاه ساز خود را طراحی کنیم؟

در آن نوشته سعی داریم بر پایه تحقیقات اخیر که محققین انجام داده اند، به به چه نحوی طراحی نمودن صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیک نگاهی بی اندازیم. آن مطالعات روی صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های بسیاری انجام گرفت و همچنین مثال های بسیاری را به منزله آزمایش ارزیابی نمودند.

چگونه صفحه پرداخت فروشگاه ساز خود را طراحی کنیم؟

در آن نوشته بعضی یافته هایی حاصل از مطالعاتی که روی ۱۰۰ صفحه پرداخت طراحی وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها انجام گرفت، جهت تو ذکر می کنیم:

۱. به روش میانگین، روند پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها حدودا دربردارنده ۸۰/۵ مرحله می باشد.
۲. ۲۴ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها مستلزم و نیاز به ثبت نام مشتریهای در وبسایت و مرکز خبرهای جدید دارا بودند.
۳. در ۸۱ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها، ثبت نام در خبرنامه اجباری بود.
۴. ۴۱ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها از مشخص کردن اعتبار آدرس ایمیل بهره بری و استفاده می نمودند.
۵. ۵۰ قسمت و بخش از وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها اطلاعات یکسانی را دو بار درخواست می نمودند.
۶. ۳۳ قسمت و بخش از آن ۱۰۰ طراحی سایتی که در آن مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفتند، از قواعد طراحی صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید سرپیچی می نمودند.
 
در آن نوشته، هر کدام از آن ۶ مورد را شرح می دهیم و همچنین به تو نشان می دهیم که در طراحی صفحه پرداخت وبسایت و مرکز خبرهای جدید چه کارهایی بایست اجرا کنید و همچنین چه کارهایی را نبایست اجرا کنید. 

به روش میانگین، روند پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها حدودا دربردارنده ۸۰/۵ مرحله می باشد

به روش میانگین صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها در آن تحقیقات، دربردارنده ۰۸/۵ مرحله می باشد که از سبد خرید محاسبه شده تا مرحله ای که سفارش ثبت می می شود- که عموما به نام “مرور و همچنین ثبت سفارش” می باشد. کوتاه ترین روند پرداخت در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها تنها یک مرحله می باشد و همچنین دراز ترین روند پرداخت وبسایت و مرکز خبرهای جدید هم دربردارنده ۹ مرحله می باشد.

توجه: دقت نمایید که خیلی روی شمار مرحله های روند پرداخت وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود فوکوس ننمایید-  در عوض، وقت و همچنین تلاش خود را روی کاری که مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید بایست در هر مرحله انجام دهند مفوکوس نمایید، آن امر خیلی جهت ساخته یا ایجاد تجربه کاربری بهینه در آن صفحه از وبسایت و مرکز خبرهای جدید اهمیت دارد. سه مثال از آن قضییه قادر می باشد صفحه های پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های Apple، Walmart و همچنین Gap باشد که شامل هفت مرحله ای در صفحه پرداخت خود بودند که حدودا ۵۰ قسمت و بخش اجرای مناسبی از باقی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها دارا بودند (البته آن قضییه به معنای عالی و همچنین بی نقص بودن آن هم ها نیست، هنوز جای پیشرفت در آن باره هست). البته در واقعیت و حقیقت نمی قدرت به روش قطع گفت که طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید هایی که شامل ۸ مرحله یا اکثرا و بیشتر در روند پرداخت خود خواهند بود، تجربه کاربری بهینه ای را جهت مخاطبان خود مهیا نمی نمایند.

Checkout%20page%20design%20in%20the%20design%20of%20e business%20websites چگونه صفحه پرداخت فروشگاه ساز خود را طراحی کنیم؟

 در ۸۱ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها، ثبت نام در خبرنامه اجباری بود (که به حریم خصوصی مشتریهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید لطمه وارد می نماید)

۸۱ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های تحت مطالعه، گمان می نمودند که مشتریهای آن هم ها به ایمیل های تبلیغاتی شان تمایل دارند و همچنین کادری را جهت ثبت نام در خبرنامه قرار می دادند و همچنین یا بدتر از آن هم آن باکس ها را در طول روند پرداخت نمایان می نمودند.

یکی از دلایل تنفر مشتری های وبسایت و مرکز خبرهای جدید از آن که از آن هم ها درخواست می شود تا اکانتی را جهت خرید نمودن از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید پر نمانید، آن می باشد که آن هم ها شامل طرز فکری خواهند بود که ساخته یا ایجاد اکانت = خبرنامه و همچنین گرفتن تبلیغات می باشد. آن قضییه در طول آزمایش آشکار و همچنین اثبات شد. ما در طول آن آزمایش بارها و همچنین بارها با آن اعتراض مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید رو به رو می شدیم: آن هم ها هنگامی که در حال خرید نمودن از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خواهند بود، تمایلی به ساخته یا ایجاد اکانت ندارند. هنگام و زمانی که هم که از شرکت نمایندگان آن آزمایش خاطر تنفر آن هم ها را پرسیدیم، ۴۰ قسمت و بخش از آن هم ها تنها به آن جمله اکتفا نمودند :”ما خبرنامه هیچ طراحی سایتی را نمی خواهیم”.

در سال شمسی های قبل، فروشگاه ساز ها، مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را به روش تصادفی با قسمت “ثبت نام در خبرنامه” رو به رو می ساخته یا ایجاد کردند. از آن رو همه مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید می دانستند که با ثبت نام و همچنین ساخته یا ایجاد اکانت در آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید، در واقع در خبر نامه ثبت نام کرده اند و همچنین در قسمت Spam و همچنین یا صندوق وردی ایمیل شان از آن پس، پیام هایی را به روش مکرر گرفتن می نمایند.

آن طرز فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن با کمال تاسف تصور غلطی نیست، و همچنین اتفاق می افتد. حدود ۸۱ قسمت و بخش از از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های تحت مطالعه اظهار دارا بودند که وجود “ثبت نام در خبرنامه” در صفحه پرداخت وبسایت و مرکز خبرهای جدید اجباری می باشد و همچنین ۳۲ قسمت و بخش از آن هم ها پیش از شروع روند خرید، آن باکس های ثبت نام را در صفحه پرداخت قرار می دادند.
Amazon یکی از ۳۲ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیکی می باشد که “ثبت نام در خبرنامه” وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را پیش از شروع روند پرداخت قرار می دهد و همچنین گزینه اختیاری یا Optional جهت ساخته یا ایجاد آن اکانت نیست.

آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها از مشتری های خود می خواهند که جهت گرفتن خبر نامه ثبت نام نمایند و همچنین در طول روند خرید هیچ اختیاری جهت عدم ثبت نام، به مشتریهای خود نمی دهند و همچنین معمولا به حفظ حریم فردی اشخاص نیز لطمه وارد می نمایند. غالبا، تنها راه جهت گذر نمودن از آن ثبت نام آن می باشد که از گزینه “Op-Out” در تنظیمات اکانت بهره بری و استفاده می شود و همچنین یا بعد از گرفتن خبرنامه، روی لینک لغو اشتراک کلیک می شود.

به همین خاطر می باشد که طرز فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن اکانت=گرفتن خبرنامه، در ذهن مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید شکل می گیرد. تنها ۸۱ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های تحت آزمایش به مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود احترام گذاشته و همچنین از آن هم ها می خواستند که در صورت مستلزم و نیاز و همچنین تمایل، اقدام به ثبت نام در خبرنامه نمایند.

۲۴ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها جهت تکمیل روند خرید، مستلزم و نیاز به ثبت نام مشتریهای در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید دارا بودند

در مقابل، ۲۴ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها در هنگامی که سفارشی در حال ثبت شدن بود، اجازه پرداخت را بلافاصله به مشتریهای نمی دادند، بلکه آن هم ها را مجبور می ساخته یا ایجاد کردند تا در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید شان ثبت نام نمایند.

سونی یکی از ۲۴ قسمت و بخش طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید هایی می باشد که هنگام ثبت سفارش، از مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود می خواهد تا در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ثبت نام نمایند.
 
در مطالعات اصولی و کاربردی بودن صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید، دلایل بسیاری شناخته شد که به چه دلیلی مشتریهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید از آن که مجبور به ساخته یا ایجاد اکانت در حین ثبت سفارش می گردند، ناخوش و غمگین و همچنین عصبی خواهند بود. ما با بعضی از آن هم ها صحبت کردیم و همچنین دریافتیم که باز هم مدل ذهنی و همچنین یا طرز فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن آن هم ها ساخته یا ایجاد اکانت= خبرنامه می باشد. یافته هایی که از صحبت با آن مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید به دست آوردیم، به آن ترتیب می باشد:

۱.ثبت نام جهت ساخته یا ایجاد حساب کاربری به معنای مرحله های اکثرا و بیشتر و همچنین قسمت های اکثرا و بیشتر موجود در فرم جهت خرید از وبسایت و مرکز خبرهای جدید می باشد- که غالبا زمان بیشتری را نیز می طلبد.

۲.اکثر مشتریهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید شامل نام کاربری و همچنین رمز عبور بسیاری خواهند بود که بایست به ذهن داشته باشند و همچنین از به خاطر سپردن رمز عبور غیره ای واهمه دارند.

۳.هنگامی که یک اکانت تولید می می شود، مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید می دانند که احتمال دارد اطلاعات شان ذخیره نشود و همچنین مستلزم و نیاز به پر نمودن مجدد فرم مورد نظر باشد.

۴. بعضی مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید درک نمی نمایند که به چه دلیلی بایست جهت خرید از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید، اکانتی را در وبسایت و مرکز خبرهای جدید بسازند. آن هم روش که بعضی از آن هم ها می نامند: “من مستلزم و نیاز ندارم جهت هر چیزی که در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خریداری می کنم، اکانتی را بسازم”.

طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید Nordstorm یکی از مثال های ۷۸ درصدی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های تحت مطالعه می باشد که به مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود در حین پرداخت کالا، باکس ثبت نام در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید را به صورت اختیاری جهت آن هم ها امکان پذیر می سازد.
 
هنگامی که روند پرداخت سازگاری را جهت مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود فراهم نمودید، احتمال دارد بعد و همچنین یا پیش از روند خرید، از مخاطبان وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود بخواهید تا در صورت تمایل در وبسایت و مرکز خبرهای جدید ثبت نام نمایند. آن مورد قادر می باشد با ساخته یا ایجاد کردن یک قسمت کوچک با شرح کوتاهی و همچنین یک قسمت اختیاری جهت درج رمز عبور باشد. در طول آن مطالعات، هیچ یک از آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها از آن شیوه بهره بری و استفاده ننمودند و همچنین تنها جهت مشتریهایی که از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید استقبال کرده اند و همچنین مجددا به آن وبسایت و مرکز خبرهای جدید باز می گردند، گزینه ثبت نام در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید را به صورت اختیاری قرار داده بودند.

در صورتی که بخواهیم به آن قضییه دقت کنیم که باکس ثبت نام در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید اکثرا و بیشتر در کدام وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها هست، بایست به طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیک اشاره داشته باشیم.

از ۲۳ طراحی سایتی که شامل ۱ بیلیون دلار فروش آنلاین خواهند بود، ۳۵ قسمت و بخش مستلزم و نیاز به ثبت نام مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود دارند، آن در حالی می باشد که جهت باقی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید هایی که کمتر از ۱ بیلیون دلار فروش آنلاین دارا بودند، تنها ۲۱ قسمت و بخش آن هم ها، هنگام خرید نمودن از مشتریهای خود می خواستند تا در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ثبت نام نمایند.

Checkout%20page%20in%20%20e business%20web%20design%201 چگونه صفحه پرداخت فروشگاه ساز خود را طراحی کنیم؟

۴۱ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها از سیستم مشخص کردن اعتبار آدرس ایمیل بهره بری و استفاده می نمودند

از میان آن ۴۱ قسمت و بخش، ۱۲ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها به مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود اجازه نمی دهند تا از مکانیسم اعتبار سنجی آدرس ایمیل ها گذر نمایند، بلکه مشتریهای بایست از صحیح بودن آدرس ایمیلی که وارد می نمودند، اطمینان یابند.

Amway یکی از مثال های آن ۱۲ قسمت و بخش می باشد که اجازه گذر نمودن از آن مرحله را به هیچ وجه به مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود نمی دهد. حال آن اخطار پیام قادر می باشد دربردارنده خطای وارد نمودن آدرس ایمیل و همچنین یا بروزرسانی نشدن پایگاه داده سیستم اعتبار سنجی ایمیل ها باشد.
 
یک سیستم اعتبارسنجی ایمیل قادر می باشد نسبت به غلط های تایپی مشتریهای نیز حساس باشد، در غیر آن صورت با وجود اطلاعات خطای احتمال دارد سفارش به دست مشتری نرسد و همچنین یا به صورت خطایی ارسال می شود. ولی باید توجه داشت آن سیستم به نام خیابان و همچنین یا آدرس حساس نیست. البته بروز خطا قادر می باشد ناشی از مشکلاتی در سیستم اعتبار سنجی ایمیل ها باشد و همچنین همواره ایراد از جانب مشتریهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید نیست. آن سیستم های اعتبار سنجی با معین نمودن پیام خطا جهت مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید سبب خروج آن هم ها می گردند، به آن خاطر که هیچ گزینه غیره ای نیست تا مشتریهای از آن هم بهره بری و استفاده نمایند و همچنین به پس نتیجه آن می شود که برسند. آن مشتریهای از خرید نمودن از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید پشیمان می گردند، به آن خاطر که در کامل نمودن روند پرداخت با شکست رو به رو شدند و همچنین نتوانستند به هدف خود دست یابند.

یک شیوه پیشنهادی آن می باشد که به مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید اطلاع دهید که آدرس تایپ شده، صحیح نیست و همچنین بعد در صورتی که از درست بودن آدرس ایمیل مطمئن خواهند بود، بایست گزینه های بیشتری را در اختیار آن هم ها بگذارید. 

۵۰ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها اطلاعات یکسانی را دوبار می پرسیدند

بعضی طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها اطلاعاتی یکسانی را در حین خرید نمودن مشتریهای، بیش از دو بار می پرسیدند. آن اتفاق به ندرت در یک صفحه اتفاق می افتد، ولی باید توجه داشت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های بسیاری را نیز می بینیم که دچار آن خطای می گردند. آن امر قادر می باشد مرتبط به پرسیدن نام مشتری در حین خرید نمودن و همچنین و همچنین در مرحله صورتحساب باشد. مثال غیره ای در آن باره قادر می باشد زیپ کردت اطلاعات در سبد خرید و همچنین یا در هنگام فرم ارسال سفارشات باشد.

اپل یکی از ۵۰ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیکی می باشد که اطلاعات یکسانی را بیش از دوبار از مشتریهای خود در خواست می نماید. در مرحله پنجم روند پرداخت آن هم ها، ثبت آدرس ایمیل هم در مرحله صورتحساب و همچنین هم در مرحله ارسال سفارش از مشتری خواسته می می شود.
 
مجددا تایپ نمودن اطلاعات در یک کامپیوتر قادر می باشد جهت مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خسته نماینده باشد، ولی باید توجه داشت در ابزارهای گوشی موبایل، آن امر آزار دهنده تر می باشد. در نظر بگیرید که همه طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیک در هر سال شمسی بالای ۱۴۸ دلار فروش آنلاین دارند. از آن میان تنها اندکی از آن هم ها اقدامات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را جهت حذف درخواست اطلاعات تکراری در وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود در نظر می گیرند.

به منظور حذف اطلاعات تکراری خواسته شده در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها، تنها ۱۰ قسمت و بخش از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها به مشتریهای خود کمک می نمایند تا اطلاعاتی را چند باره وارد ننمایند. Hayneedle یکی از آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها می باشد.
 
تنها ۱۰ قسمت و بخش از آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها به مشتریهای خود کمک می نمودند تا اطلاعات اضافه ای را وارد ننمایند، نظیر رنگ کالا سفارشی، تعداد و همچنین یا شهرستان ارسال بار و همچنین غیره.

اثر دخل و درآمد و همچنین حرفه طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیک

طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیک که بالای یک بیلیون دلار دخل و درآمد دارا بودند در آن مطالعه امتیاز کمتری نسبت به طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیکی که کمتر از یک بیلیون دلار دخل و درآمد دارا بودند، کسب نمودند.
حالا به طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید هایی نگاهی دقیق می کنیم که درآمدی بالای یک بیلیون دلار دارا بودند. در آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها مشتریهای جهت خرید از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید مجبور به ثبت نام در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید می شدند. به همچنین و علاوه، در آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیک، سیستم پرداخت پیچیده ای نیز هست که انجام و همچنین تکمیل خرید را جهت مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید پیچیده می سازد. در مقایسه، بعضی از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کوچک تری که دخل و درآمد کمتری از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های پهناور و بزرگ تر دارا بودند، شامل یک هدف بودند: مهیا نمودن راحتی و همچنین آسودگی جهت مشتریهای در هنگام خرید از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید.

توجه نمایید که اکثریت صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها که بیشترین امتیاز را در آن مطالعات از آن هم خود نمودند، درآمدی کمتر از یک بیلیون دلار دارند.

در صورتی که به کسب و همچنین کار های مرتبط به آن طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها نیز نگاهی بی اندازیم، قطعات خودرو در آن آزمایش، اکثرا و بیشتر از هر حرفه ای دیگر امتیاز کسب نموده می باشد، آن در حالی می باشد که تجهیزات بانک ها و همچنین ادارات  پایین ترین سهم امتیاز آن آزمایش را کسب نموده می باشد. حرفه های غذایی و همچنین دارویی نیز بدترین و همچنین نامناسب ترین تجربه کاربری را در مرحله پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها جهت مشتریهای خود به وجود آوردند.

جذاب و جالب می باشد بدانید که هر دو امتیاز پایین و همچنین بالا شامل روند پرداخت مشابه ای در طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود بودند. در واقعیت و حقیقت، صفحه های پرداخت وبسایت و مرکز خبرهای جدید آن هم ها یکسان می باشد. به صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های Staples، Office Depot و همچنین Officemax نگاهی بی اندازید. البته نمی خواهم در آن باره اغراق کنم، ولی باید توجه داشت صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید Office Supplies واقعا تاسف بار می باشد، به آن خاطر که همچنین و علاوه بر آن که امتیازی کمتر از حد معمول کسب کرده اند، تجربه ناسازگاری را نیز جهت مشتریهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود به وجود آورده می باشد. توجه داشته باشید که شاید سیستم پرداخت کالاها و همچنین سرویس ها و خدمات چند طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید با هم یکسان باشد، ولی باید توجه داشت آن حرفه و همچنین کسب و همچنین کار بخصوص آن هم ها می باشد که در امتیاز گرفتن آن هم ها نیز اثر بسزایی دارد. البته نبایست آن را نیز فراموش کنیم که تجربه کاربری حاصل از آن صفحه نیز خیلی پراهمیت می باشد و همچنین بیشترین اثر را در کسب امتیاز در آن آزمایش در بر دارد.

Attractive%20content%20to%20attract%20users%20Web%20Design4 چگونه صفحه پرداخت فروشگاه ساز خود را طراحی کنیم؟

 

موضوع کلی طراحی صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیک

در صورتی که به تحقیقاتی که ما انجام داده و همچنین شرح دادیم دقت نمایید، اکثرا و بیشتر طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها از قواعد اساسی موجود در طراحی صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها سرپیچی می نمایند. آن قضییه نشان می دهد که پیشرفت و همچنین بهبود در باره طراحی آن صفحه هم چنان مستلزم و نیاز می باشد و همچنین آن امر را می توانیم با قسمت و بخش ۹۵/۶۵ که مقدار و اندازه و میزان ترک مشتریهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید در مرحله پرداخت را در آن آزمایش نشان می دهد، اثبات نمود.
همه آن موردهای به عدم وجود تجربه بهینه جهت مشتری های طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید باز می گردد و همچنین از آن رو مشتریهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تمایلی به ادامه خرید و همچنین تکمیل روند خرید ندارند. البته می قدرت به مولفه هایی که در ادامه جهت تو بازگو می کنیم نیز اشاره داشت:

۱.صفحه های پرداخت وبسایت و مرکز خبرهای جدید ها مستلزم و نیاز به دانش IT دارند تا بتوان تغییرات را در آن هم ها اعمال نمود.
۲. صفحه های پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید قضییه مورد موضوع آن روز های مدیران وبسایت و مرکز خبرهای جدید نیست.
۳. طراحان در ساخته یا ایجاد صفحه پرداخت وبسایت و مرکز خبرهای جدید بایست تلاش و همچنین دقت بیشتری از طراحی صفحه های کالاها، صفحه عمده و همچنین صفحه تبلیغاتی وبسایت و مرکز خبرهای جدید صرف نمایند.
۴.در آن صفحه از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید هیچ تلاشی جهت تغییر پیدا کردن کاربران به مشتریهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نیست.
۵.عکس العمل و همچنین بازخوردهای مشتریهای طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید راجع به صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید نسبت به طراحان و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب نویسان آن هم متغایر و متفاوت می باشد.
۶. تغییرات در صفحه پرداخت کالاها تنها با ساخته یا ایجاد یک یا دو تغییر پهناور و بزرگ و همچنین کلی امکان پذیر نیست. آن صفحه مستلزم و نیاز به تغییرات جزئی و همچنین بسیاری خواهد داشت.

در صورتی که می خواهید تا بر پایه آن تحقیقات، صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود را ارزیابی نمایید، قادر هستید در قسمت آزاد و همچنین مجانی و رایگان “معیارهای صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید های کسب و همچنین کار الکترونیک” اقدام نمایید که جهت آزمایش صفحه پرداخت طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تو خیلی مناسب می باشد و همچنین قادر هستید جهت بهبود طراحی آن صفحه از طراحی وبسایت و مرکز خبرهای جدید تان به کار ببرید تا قادر باشید بیشترین دخل و درآمد را از آن قسمت کسب نمایید و همچنین کسب و همچنین کار الکترونیکی موفقی داشته باشید. با پرتال ساز همراه باشید.

 

چگونه صفحه پرداخت فروشگاه ساز خود را طراحی کنیم؟ در تاریخ ۱۹ January 2017 | 12:11 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان

ضرورت طراحی دوباره وبسایت و مرکز خبرهای جدید وردپرس جهت کسب و همچنین کارتان طراحی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست