شنبه , بهمن ۴ ۱۳۹۹
خانه / بازاريابي / ۱۱ نقطه مصاحبه استخدام فروشنده – زنگ خطر استخدام

۱۱ نقطه مصاحبه استخدام فروشنده – زنگ خطر استخدام

۱۱ نقطه مصاحبه استخدام فروشنده – زنگ خطر استخدام

قبلا در خصوص سوالات مصاحبه جهت استخدام مدیریت فروش مقاله ای نشر یافته شده نموده ایم.

همچنین در مورد اشتباهات مدیر فروش  و همچنین  شیوه  استخدام فروشنده خوب و همچنین  ۷ راه استخدام افتضاح ترین فروشنده نیز مقالاتی را در اختیار علاقه مندان قرار دادیم.

با توجه به درخواست مخاطبین وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید تیم مشاوران مدیریت ایران در خصوص نحوه اعتماد به کاندیداهای پست فروشندگی ، آن مقاله ارائه میشود.

شیوه ارزیابی استخدام مصاحبه فروشنده 11 نقطه مصاحبه استخدام فروشنده – زنگ خطر استخدام

همه شرکت ها در زمان استخدام فروشنده جدید ، دچار اشتباه میشوند.

اکثرا و بیشتر مدیران منابع انسانی اعتراف می کنند که در قبل تصمیمات کامل اشتباهی در هنگام استخدام کارکنان واحد فروش و همچنین فروشندگان خود گرفته اند.استخدام در صنعت فروش چالش برانگیز می باشد. هنگام ارزیابی داوطلب کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل فروشندگی عوامل بی شماری در بازی وجود دارد.

ولی باید توجه داشت واقعیت آن می باشد که استخدام بد می تواند تأثیر بسزایی در تیم فروش تو داشته باشد. در صورتی که کارفرمایان به روش مداوم اشخاص اشتباه را استخدام کنند ، چیزهای بسیاری از دست خواهند داد.

اشتباهات استخدام فروشنده باعث صرف وقت ، هزینه و همچنین ریسک بهره وری می می شود ، نیازی به ذکر تأثیر منفی آن هم بر فرهنگ و همچنین عملکرد کارکنان فعلی تو نیست.

خبر بد آن می باشد که استخدام آسان تر نشده می باشد. پیدا کردن و یافتن بهترین کاندیدهای سمت فروشندگی جهت نهاد های فروش به روش فزاینده ای چالش برانگیزتر شده می باشد. تعداد نامزدها کمتر و همچنین رقابت بیشتری در آن صنعت جهت جذب فروشندگان حرفه ای وجود دارد.

همه شرکت ها بدنبال استعدادهای برتر فروش و همچنین فروشندگان حرفه ای  خواهند بود.

جداکردن فروشنده خوب و همچنین بد از همدیگر ، خیلی زیاد سخت می باشد

توانایی تشخیص یک فروشنده خوب از یک فروشنده بد یک هنر می باشد . محدودیت زمانی در تحلیل یک کاندیدا و همچنین شناسایی بهترین مدعیان خود یک مشکل جهت مدیران فروش می باشد.

هنگامی که ما به عنوان شرکت مشاوره مدیریت جهت استخدام فروشنده به سازمانها کمک مینماییم ، یکی از چالشهایمان شناخت فروشندگان ضعیفی می باشد که خود را به عنوان یک فروشنده حرفه ای جا میزنند ( در آن کار هم حرفه ای عمل میکنند ، به نوعی فروشندگان حرفه ای جهت فروش خود خواهند بود) .

ولی باید توجه داشت بعضی فروشندگان خیلی خوب ، در زمان مصاحبه خود را به درستی نشان نمیدهند و همچنین ضعیف ظاهر میشوند. و همچنین بعضی از فروشندگان هم در طیفی بین آن دو دسته اند .

ما به عنوان مصاحبه گر حرفه ای که تجربه مدیریت فروش و همچنین آموزش فروش داریم ، به راحتی میتوانیم آن سه دسته را از هم تشخیص دهیم.

بنابراین ، سیستم استخدام قوی ، ارزیابی مناسب و همچنین فرایند مصاحبه مناسب ، خیلی زیاد حائز اهمیت می باشد.

ولی باید توجه داشت جهت آنانکه در هنگام استخدام فروشنده به مشاور مدیریت یا مدیر منابع انسانی حرفه ای دسترسی ندارند ، نکاتی خاطر نشان مینماییم. نکاتی که میتواند ریسک استخدام یک فروشنده ضعیف ولی باید توجه داشت خوش خط و همچنین خال را از یک فروشنده حرفه ای نجیب تشخیص دهید.

در هنگام استخدام قوه فروش، مواظب آن نوع فروشندگان باشید. زنگ خطر استخدام

 

 • کاندیدای به شدت ایده آل

کاندیداهای سمت فروشندگی خیلی زیاد ایده آل و همچنین با شرایط به شدت خوب ، گه گاه پیدا میشوند.

آن اشخاص دقیقا آن هم افرادی خواهند بود تو به دنبال آنها هستید – رزومه عالی، تجربه زیاد و همچنین مهارتهای فروشندگی باور نکردنی .

کاندیدای بدون ضعف ! اینجاست که تو بایستی و حتما مواظب باشید

آن امکان وجود دارد که یک کاندیدای سمت فروشندگی ، واقعا عالی باشد ، ولی باید توجه داشت ممکن می باشد که یک بازیگر حرفه ای باشد و همچنین چیزی را بگوید که تو دوست دارید بشنوید.

همه کاندیداها شامل نقاط ضعف خواهند بود، که بایستی و حتما کشف نمود و همچنین در صورت استخدام ، آنها بایستی و حتما روی آن هم ضعف ها کار کنند.

 • دیر رسیدن به محل مصاحبه

تأخیر در مورد یک شخص چیزهای بسیاری می گوید. در صورتی که کاندیدای فروشندگی جهت یک مصاحبه مهم شغلی تأخیر داشته باشند ، آن می تواند نشان دهنده آن باشد که برنامه جذاب و جالب و خوب ریز قوی ای نیست ، در اولویت بندی جلسات مهم کوتاهی می کند ، و همچنین می تواند نشانه ای باشد که در مورد کار یا جلسات مشتری نیز همین کار را می کند.

همچنین می تواند نشانه ای از بی علاقه کامل آنها به کار باشد. تو به اشخاص قابل اعتماد مستلزم و نیاز دارید. در صورتی که آنها نتوانند با به موقع آمدن به تو احترام بگذارند ، احتمالاً جهت کارهای دیگر نیز به موقع نخواهند بود.

 

 • عدم آمادگی جهت جلسه مصاحبه

داوطلبان بایستی و حتما جهت مصاحبه ای که تهیه شده می باشد ، حاضر شوند. آن روش استاندارد جهت داوطلبان می باشد که با ورژن و نسخه ای از رزومه ، نمونه کارها و همچنین اسناد اضافی به جلسه مصاحبه خود بروند تا بینش بیشتری در مورد آنکه چرا آنها یک کاندیدای واجد شرایط خواهند بود ، داشته باشند.

در صورتی که آن کار را نکنند ، ممکن می باشد نشانه جدی نبودن کاندیدا در مورد آن هم کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل باشد. آنها ممکن می باشد آن کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل را به پلن B در نظر بگیرند.

به همین ترتیب ، در صورتی که داوطلب حاضر می شود و همچنین ظاهر حرفه ای از خود نشان ندهد ، شاید انتخاب درستی ننموده باشید. انتظار می رود همه کاندیداها جهت مصاحبه حاضر شوند.

در صورتی که آن کار را نکنند ، نشانه آن هم می باشد که به مقدار و اندازه کافی در مورد کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل بررسی نکرده اند ، فاقد تجربه خواهند بود و همچنین جای بهتری را پیدا نموده اند.

 • پاسخ های مبهم و همچنین معمولی کاندیدا

تو کاندیدایی با رزومه خوب پیدا نموده و همچنین از او جهت مصاحبه دعوت می نمایید . ولی باید توجه داشت در طول مصاحبه ، خیلی معمولی به نظر می آید. پاسخهای مبهم و همچنین معمولی به سوالات میدهد.

آن می تواند نشانه ای از کم تجربگی یا عدم تجربه و مهارت بالا های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت ایفای آن نقش در او همچنین باشد. آن حال می باشد که کاندیدا میتوانست اطلاعات خوبی را کسب و همچنین جهت سوالات پاسخ های بهتر فراهم سازد.

 • کاندیدا هیچ سوالی ندارد

هر کاندیدایی بایستی و حتما سوالاتی در مورد شرکت داشته باشد. بایستی و حتما نشان دهد که در مورد نقش ، فرهنگ سازمانی و همچنین مقدار و اندازه و میزان تطبیق خود با کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل علاقه مند به گرفتن اطلاعات اکثرا و بیشتر می باشد.

عدم پرسش ، نشان عدم علاقه کافی به کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل می باشد.

بر عکس ، در صورتی که تمام سوالات او همچنین در خصوص پول و همچنین مزایا باشد ، نشان از عدم وجود محرک های تشویقی کافی و همچنین مناسب جهت او همچنین در نهاد می باشد. حقوق و همچنین مزایای حتما مهم می باشد ولی باید توجه داشت هر چیزی در جای خودش.

 • فعالیتهای آنلاین نامناسب

تمام کاندیداها شامل فعالیتهای آنلاین در شبکه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین وب سایتها خواهند بود.

میتوان رد فعالیتهای آنلاین آنها را به راحتی گرفت. در صورتی که تصویر یا مطلب نامناسبی از او همچنین در جایی باشد ، میتواند روی شرکت نیز اثر منفی داشته باشد، بنابراین بایستی و حتما روی اسم او همچنین خط کشید.

 • عدم برقراری ارتباط چشمی

کمبود تماس چشمی می تواند به معنای دو چیز باشد. آن می تواند به معنای عدم اعتماد به نفس نامزد باشد ، ولی باید توجه داشت همچنین می تواند به آن معنی باشد که آنها در مورد آنچه می نامند دروغ می نامند.

هر دو یک پرچم قرمز جهت داوطلب خواهند بود. در صورتی که کاندیدایی نتواند به چشمان تو نگاه کند ، احتمالاً آن هم رفتار را هنگام مذاکره جهت فروش با مشتری خواهد داشت.

در صورتی که کاندیدا در مورد یک چیز دروغ بگوید ، چندتا دروغ دیگر را میتواند بگوید ؟

 • نواقص و همچنین فاصله های زمانی مشکوک

در صورتی که نقصی در رزومه دیده میشود یا سابقه کار مشکوکی وجود دارد، بایستی و حتما با جزئیات بیشتری آن هم موارد را بررسی کردن نمایید.

داوطلبانی که فاصله های زمانی بسیاری بین شغلهای خود دارند و همچنین یا پرش بین شغلهای متعددی دارد، ممکن می باشد به آن معنی باشد که داوطلبان در حفظ کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل با مشکل روبرو می شوند یا به سرعت خسته می شوند و همچنین به دنبال کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل جدیدی خواهند بود.

در صورتی که در مورد سابقه کار یک داوطلب مشکوک بودید ، از او در مورد آن هم سوال کنید. بعضی اوقات ، یک توضیح منطقی وجود دارد. در سایر مواقع ، آن نشانه کوتاهی در کاندیدا می باشد.

 • داوطلبین شامل تقاضا خواهند بود

تفاوت بسیاری بین مذاکره در مورد شرایط استخدام و همچنین طرح خواسته ها وجود دارد.

حتی در صورتی که امروزه کاندیداها تمایل دارند که دست بالا را داشته باشند ، نباید فوراً مطالبه گر باشند.

مطالبه گری علامت آن هم می باشد که داوطلب آن رفتار را ادامه خواهد داد و همچنین می تواند از آن هم را در موضوعی انجام دهند.

 • زمانیکی که داوطلب بیش از حد طلاحیت دارد

گرچه ایده افزودن یک متخصص باتجربه به تیمتان خیلی دوست داشتنی و جذاب می باشد ، ولی باید توجه داشت از خود بپرسید که چرا آنها جهت آن کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل اقدام می کنند.

داوطلبان شامل صلاحیت بیش از حد ، ممکن می باشد پول بیشتری نیز درخواست کنند ، انتظار دارند سریعتر ارتقا پیدا کنند ، در مدیریت مشکلی داشته باشند و همچنین تنها و فقط تا زمانی که کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل بهتری پیدا نکنند پشنهاد شغلی تو را به عنوان یک کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل کوتاه مدت می دانند.

 • عدم مهارتهای فرهنگی و اجتماعی

متخصصین فروش اشخاص فرهنگی و اجتماعی خواهند بود. آنها  در برقرار ی ارتباط قوی عمل میکنند، شنونده های ماهری خواهند بود و همچنین می فهمند که چگونه بایستی و حتما فرآیندی را جهت تکمیل فروش دنبال کنند.

به نظر می رسد نامزدهایی که در برقرار ارتباط ضعیف خواهند بود ، در پیروی از دستورالعمل ها مشکل دارند و همچنین شنوندگان خوبی نیستند ، ممکن می باشد خیلی سریع از نفش فروشندگی خارج شوند

نگاهی عمیق تر به پرچم های قرمز

در طول مصاحبه به آن پرچم های قرمز بالقوه نگاه کنید. به یاد داشته باشید ، انجام یک اشتباه در استخدام ممکن می باشد ، اکنون و همچنین جهت بعدی هزینه های بسیاری به دنبال داشته باشد.

 

 • ۴ روش جهت موفقیت در مصاحبه استخدام ( گزینش حضوری | مصاحبه شغلی )
 • ۷ راه استخدام بدترین فروشنده – چگونه فروشنده‌ای افتضاح استخدام نماییم ؟
 • در زمان مصاحبه شغلی چگونه دوست داشتنی باشیم ؟
 • تاثیر استخدام فروشنده حرفه‌ای بر افزایش فروش
 • ۷ عامل عدم موفقیت دوره‌ آموزش فروشندگی حرفه‌ای

مشاوره استخدام فروشنده

 مباحث و مطالب آن وبسایت و مرکز خبرهای جدید شامل حمایت از حق مؤلف و همچنین مترجم می باشد و همچنین هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قوانین و قانونی دارد.

نوشته ۱۱ نقطه مصاحبه استخدام فروشنده – زنگ خطر استخدام اولین بار در شرکت مشاوره مدیریت IranMCT. پدیدار شد.

منبع
تازه ترین و جدیدترین آموزش ها در باره بازاریابی : ۱۱ نقطه مصاحبه استخدام فروشنده – زنگ خطر استخدام

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

۵۰ شرکت مشاوره مدیریت برتر جهان

۵۰ شرکت مشاوره مدیریت برتر جهان ۵۰ شرکت مشاوره مدیریت برتر جهان شرکت های مشاوره …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست